شرایط ارتقاء ویژه اساتید دانشگاه فنی حرفه ای تدوین می شود

شرایط ارتقاء ویژه اساتید دانشگاه فنی حرفه ای تدوین می شود - تصویر 1

دکتر مسعود شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ما معتقدیم که با توجه به ماهیت فعالیت اساتید دانشگاه فنی و حرفه ای باید ضوابط و شرایط آنها در آیین نامه ارتقاء متفاوت از دانشگاه های نظری دیده شود.

وی با بیان اینکه درخصوص تغییر آیین نامه ارتقاء اساتید فنی و حرفه ای صحبت هایی با وزارت علوم داشته ایم ادامه داد: این مساله فقط مطرح شده ولی هنوز کار اجرایی و یا کمیته ای در این زمینه ایجاد نشده است.

سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای تصریح کرد: اکنون مشغول استخراج شرایط و ضوابط ارتقاء ویژه اساتید فنی و حرفه ای هستیم.

به گزارش مهر، شفیعی پیش از این نیز عنوان کرده بود انتظار ما از مدرسین و اعضای هیات علمی این دانشگاه، چاپ مقاله ISI نیست و باید ساز و کارها و معادل سازی هایی برای ارتقای مدرسین تعریف شود که برای مثال مستند سازی، تدوین، ایجاد و راه اندازی یک آزمایشگاه، کارگاه و یا تولید یک محصول با ارزش به مثابه چاپ یک مقاله ISI و حتی با ارزش تر از آن منظور شود.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه