در واقع او معتقد است تمایلات جنسی افراد در رحم مادرشان شکل میگیرد و داشتن استرس و مصرف مواد و الکل سبب تغییر تمایلات جنسی کودکان به همجنسگرا شدن می شود.

سیگار و الکل و استرس در طول باردرای سبب تولد کوکان همجنسگرا می شود

با توجه به مطالعات جدید استرس در مادران باردار احتنال همجنسگرا شدن کودکان را افزایش می دهد. کتاب جدید و بحث برانگیز با نام We Are Our Brains (ما مغز خودمان هستیم) که موضوع مورد بحث در نشریه دیلی میل قرار گرفته است ادعا می کند استرس در زنان سبب انتقال به رحم تبدیل شدن کودک به یک همجنسگرا می شود این کتاب که توسط Dick Swaab هلندی نوشته شده است همچنین ادعا می کند سیگار کشیدن و یا مصرف مواد مخدر و یا نوشیدن الکل بیش از ح در دوران بارداری نیز احتمال رش یک کوک همجنسگرا را افزایش می دهد.

در واقع او معتقد است تمایلات جنسی افراد در رحم مادرشان شکل میگیرد و داشتن استرس و مصرف مواد و الکل سبب تغییر تمایلات جنسی کودکان به همجنسگرایی می شود که البته در آینده نیز غیر قابل تغییر است. Swaab معتقد است کوچکترین تغییر شیمیایی در دوران بارداری می تواند سبب تغییر تمایلات جنسی در کودکان شود او به داروی جلوگیری از سقط جنین در دهه ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ اشاره می کند که خصوصیات نر و ماده گر نوزادارن را تحت تاثیر قرار داد او می گوید قرار گرفتن در معرض بیش از اندازه نیکوتین یا آمفتامین در نهایت احتمال همجنسگرایی را افزایش می دهد و همچنین استرس که با تغییر در سطح هورمون کورتیزول مغز هورمونهای جنسی نوزاد را به تغییر وا می دارد.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه