سیاست‌های وزارت علوم در فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه‌ها تعقیب شود -  برگزاری برنامه مشترک میان دانشگاه‌

سرویس اندیشه جوان ایرانی؛ بخش حوزه و دانشگاه:

سیاست‌های وزارت علوم در فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه‌ها تعقیب شود - برگزاری برنامه مشترک میان دانشگاه‌ - تصویر 1

ضیاء هاشمی با بیان اینکه دانشگاه کانون خلاقیت و نوآوری است به خبرنگار مهر، گفت: برنامه های فرهنگی در دانشگاههای مختلف به دلیل همین خلاقیت ها متنوع شده و گاهی اوقات در دانشگاه کوچک یک شهرستان برنامه هایی برگزار می شود که در هیچ دانشگاه دیگری تاکنون برگزار نشده است، وزارت علوم هم بنا ندارد برنامه های دانشگاههای مختلف را محدود کند اما توصیه های خود را در حوزه های مختلف به دانشگاهها عرضه می کنیم.

معاون فرهنگی وزارت علوم در ادامه به حضور استادان در فعالیتهای فرهنگی دانشگاهها اشاره کرد و افزود: استادان در فعالیتهای فرهنگی مشارکت بیشتری می کنند و در تشکلها و انجمنهای علمی دانشجویی زمینه حضورشان فراهم می شود. همچنین در ایام تابستان از دانشگاهها خواسته ایم در این زمینه ها سیاستهای وزارت علوم را تعقیب کنند.

هاشمی درباره برنامه هایی که دانشگاهها به عنوان فعالیتهای فرهنگی در نظر گرفته و به وزارت علوم معرفی می کنند، با ذکر مثالی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال دانشگاه شهید چمران اهواز صدها برنامه برای فعالیتهای فرهنگی به معاونت فرهنگی ارائه کرده و معاونت هم اگرچه امکانات محدودی دارد در صورت امکان با این برنامه ها موافقت می کند. هر چند این فعالیتها با بودجه دانشگاهها برگزار می شود.

وی از برگزاری برخی برنامه های مشترک میان دانشگاهها از جمله برگزاری جشنواره حرکت خبر داد و افزود: این جشنواره ها هم اکنون در برخی دانشگاههای کشور در حال برگزاری است و وزارت علوم همواره بر ایجاد نوآوری و تنوع در فعالیتهای فرهنگی دارد.

معاون وزارت علوم با بیان اینکه فعالیتهای فرهنگی دانشگاههای کشور نسبت به دوره های پیشین افزایش یافته و متنوع شده، از مشارکت گسترده دانشگاهیان در این برنامه ها خبر داد و تاکید کرد: مدیران دانشگاهها هم نسبت به این برنامه ها توجه بیشتری دارند و وزارت علوم مرتب با روسا و مدیران و معاونان فرهنگی جلساتی را برای پویا تر شدن این برنامه ها برگزار می کند.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه