سهم همدان از کتابخانه روستایی یک از ۲۵ است

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از مهر؛ بخش نشر و کتاب:

به گزارش خبرگار مهر، علی تعالی پیش از ظهر یک شنبه در جلسه مشترک انجمن‌های کتابخانه‌های عمومی و کمیته نهضت مطالعه مفید شهرستان همدان با بیان اینکه عدم وجود کتابخانه روستایی در شان همدان و سابقه فرهنگی این شهر نیست، اظهار داشت: باید به این موضوع بیشتر پرداخته شود.

وی پراکندگی کتابخانه‌ها را در شهرستان همدان نامناسب دانست و گفت: در شهرستان همدان کتابخانه‌ها به صورت نامتعادل پراکنده هستند و در این حوزه وضعیت خوب و مناسبی وجود ندارد.

فرماندار همدان با اشاره به اینکه شهرستان همدان دارای ۲۵ روستای دارای جمعیت بیش از ۱۵۰۰ نفر است، ادامه داد: در این میان، تنها یک روستا‌ دارای کتابخانه است.

تعالی با بیان ضرورت بر اجرای مصوبات جلسات از سوی مدیران بخش های مختلف، عنوان کرد: مدیران باید مصوبات و موضوعات مطرح شده در جلسات را پیگیری کرده و فقط به مکاتبه مصوبات اکتفا نکنند.

وی همچنین گفت: مدیران باید با تشکیل جلسات مختلف، ‌ خروجی مفیدی را در بحث مصوبات ارائه دهند.

فرماندار همدان با اشاره به فضای خالی بسیاری از مساجد در سطح شهر، ادامه داد: از این فضای مناسب در مساجد می‌توان برای انجام کار‌های فرهنگی مختلف استفاده کرد.

تعالی با توجه به سرانه پایین مطالعه در کشور، افزود: نباید برای استفاده از فضا‌های خالی سخت گیری شود.

وی با بیان اینکه عدم رعایت استاندارد فضای فیزیکی کتابخانه ها در فضاهایی مانند مساجد علت مناسبی برای عدم استفاده از چنین فضای مناسبی نیست، افزود: تنها نباید به دلیل ایجاد فضاهای استاندارد از این ظرفیت ها غافل بمانیم، چرا که هنوز سرانه مطالعه به استاندارد جهانی نیز نرسیده است.

فرماندار همدان با عنوان آسیب های بسیار فضا‌ی مجازی برای جوانان و نسل‌های آینده ادامه داد: وجود فضا‌های مجازی و شبکه های اجتماعی مختلف باعث شده تا جوانان و نوجوانان از فرهنگ کتاب و کتابخوانی و مطالعه دور شوند و مباحث فرهنگی در جامعه کمرنگ شود.

تعالی با بیان اینکه اداره کتابخانه‌ها باید علاوه بر تاکید بر بحث سخت افزاری و ایجاد کتابخانه، از حیث نرم افزاری نیز مورد توجه قرار گیرد، ‌گفت: با فرهنگ سازی مطالعه می توان جامعه را به سمت فرهنگ کتاب، کتابخوانی و مطالعه سوق داد.

وی همچنین به موضوع پایلوت کردن پنج نانوایی نمونه در سطح شهرستان اشاره کرد و افزود: این نانوایی ها در حال شناسایی هستند که در نتیجه آن مجهز به سیستم شماره دهی نوبت، صندلی و فضای مناسب و فایل کتاب می شوند.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه