سرپرستان دانشگاههای زنجان و صنعتی همدان منصوب شدند

سرویس اندیشه جوان ایرانی؛ بخش حوزه و دانشگاه:

سرپرستان دانشگاههای زنجان و صنعتی همدان منصوب شدند - تصویر 1

به گزارش جوان ایرانی به نقل از مهر، محمد علی نجفی با صدور احکام جداگانه ای خلیل جمشیدی را به سمت سرپرستی دانشگاه زنجان و محمود نیلی را به سمت سرپرستی دانشگاه صنعتی همدان منصوب کرد.

جمشیدی، دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه زنجان است و تصدی مسئولیت های ریاست دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان، معاونت دانشجویی و فرهنگی و معاونت اداری مالی این دانشگاه از جمله سوابق مدیریتی وی به شمار می آید.

محمود نیلی، دانشیار رشته عمران دانشگاه بوعلی سینا همدان است و مدیریت گروه عمران، ریاست دانشکده مهندسی و ریاست کمیته راهبردی این دانشگاه از جمله سوابق مدیریتی وی اعلام شده است.

نجفی در نامه های جداگانه ای از خدمات محسن افشارچی و حسن کی پور در طول تصدی مدیریت دانشگاههای زنجان و صنعتی همدان قدردانی کرد.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه