زمان امتحانات عملی اولین آزمون ملی دندانپزشکی اعلام شد

سرویس اندیشه جوان ایرانی؛ بخش حوزه و دانشگاه:

زمان امتحانات عملی اولین آزمون ملی دندانپزشکی اعلام شد - تصویر 1

به گزارش جوان ایرانی به نقل از مهر، کمیته اجرای آزمون دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی تاریخ مراحل عملی آزمون ملی نوبت اول را اعلام کرد بر اساس آن آزمون های پره کلینیک در روزهای پنجشنبه و جمعه دهم و یازدهم مهرماه و کلینیک در روز شنبه سوم آبانماه سال 93 برگزار می شود.

کلیه دانش آموختگان خارج از کشور در رشته دندانپزشکی ورودی آگوست 2009 به بعد که مشمول شرکت در آزمون ملی رشته دندانپزشکی هستند تا روز دوشنبه 23 خرداد ماه فرصت داشتند در آزمون ثبت نام کنند.

بر اساس اعلام مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت آزمون ملی در راستای اجرای بند 2-3-9 آیین نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی خارج از کشور و مصوبات شورای عالی ارزشیابی (به عنوان مرجع قانونی تصویب ضوابط) و با توجه به لزوم برگزاری آزمون ملی جهت فارغ التحصیلان خارج از کشور از زمان تصویب آیین نامه مذکور برگزار می شود.

آزمون ملی شامل دو مرحله نظری و عملی است که متقاضیان باید به ترتیب در آنها شرکت کنند و قبولی در مرحله نظری آزمون شرط معرفی به مراحل بعدی خواهد بود.

مرحله نظری آزمون : شامل دو بخش علوم پایه و دروس اختصاصی است که سهم نمره علوم پایه 25 درصد و سهم نمره دروس اختصاصی 75 درصد از نمره کل است. مرحله نظری آزمون دو نوبت در سال برگزار می شود. یک نوبت همزمان با آزمون پذیرش دستیار داخل و نوبت دوم در سه ماهه سوم همان سال بر اساس جدول زمانبندی اعلام شده توسط مرکز سنجش خواهد بود.

مرحله عملی آزمون: شامل بخش های پره کلینیک، کلینیک و درمان جامع (ارائه خدمات در فیلد) است.

حدنصاب قبولی در این آزمون کسب نمره حداقل 12 از 20 است.

مرحله بعد از آزمون: پس از طی موفقیت آمیز کلیه مراحل، نتایج توسط دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی جهت طرح در کمیسیون مربوط و ارزشیابی مدرک متقاضی به مرکز خدمات آموزشی اعلام خواهد شد.

هزینه آزمون: هزینه های شرکت در آزمون های متمرکز در شروع هر سال تحصیلی از طریق مرکز سنجش آموزش پزشکی به اطلاع داوطلبان خواهد رسید و هزینه های آزمون های عملی توسط دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی تعیین و اعلام خواهد شد.اگر داوطلب در نوبت اول آزمون ها موفقیت حاصل نکند جهت شرکت در نوبت های بعدی آزمون هر بار 25 درصد به هزینه شرکت در آزمون سال مورد نظر برای آن داوطلب افزوده خواهد شد.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه