زمان آغاز آموزش نظامی اساتید مشمول دانشگاه آزاد - ممنوعیت داشتن ماشین و موبایل

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از مهر؛ بخش حوزه و دانشگاه:

زمان آغاز آموزش نظامی اساتید مشمول دانشگاه آزاد - ممنوعیت داشتن ماشین و موبایل - تصویر 1

به گزارش جوان ایرانی به نقل از مهر، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی بخشنامه ای به نمایندگان تام الاختیار رئیس دانشگاه در هیأت امنای استانها، معاونان هماهنگی، دبیران هیأت امنای استانها، واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی درباره زمان آغاز آموزش نظامی اعضای هیآت علمی مشمول، ابلاغ کرد.

بر این اساس، با اعلام ستاد کل نیروهای مسلح و معاونت نیروی انسانی سپاه، تاریخ اعزام آموزش نظامی اعضای هیأت علمی طرح مشمول دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در روز چهارشنبه 15 مردادماه انجام می شود.

بنابراین اعضای هیأت علمی مشمول که در واحدهای دانشگاهی اشتغال دارند و تاکنون به آموزش نظامی اعزام نشده اند و تاریخ برگه اعزام به خدمت آنان با یکی از تاریخها در جدول زیر که جذب واحدهای دانشگاهی شده اند مطابقت دارد، موظف هستند با در دست داشتن برگه اعزام به خدمت راس ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 15 مرداد ماه به مرکز آموزش شهید مدرس سپاه مراجعه و از همراه داشتن خودرو، تلفن همراه و رایانه شخصی، خودداری کنند.

1 اعزام شهریورماه 92
4
اعزام اسفندماه 92
2 اعزام آبان ماه 92 5 اعزام اردیبهشت ماه 93
3 اعزام دی ماه 92 6 اعزام تیرماه 93

چنانچه هیأت علمی وظیفه در تاریخ یاد شده به هر دلیل حضور نداشته باشد غایب محسوب شده و از فهرست هیأت علمی حذف می شود.

وسایل شخصی، کارت گروه خونی یا برگه مشخص کننده وضعیت گروه خونی و برگه تزریق واکسن، روگرفت کامل از تمام صفحات شناسنامه، کارت ملی و 2 قطعه عکس، لازم است همراه هیأت علمی مشمول باشد.

به گزارش مهر، تاریخ اعزام هیأت علمیهای مشمول وزارت علوم نیز در این تاریخ اعلام شده است.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه