روایت یک مدیر فرهنگی سابق از نجابت خر!

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از مهر؛ بخش نشر و کتاب:

به گزارش جوان ایرانی، علی اوجبی معاون فرهنگی سابق موسسه خانه کتاب و نیز معاون علی شجاعی صائین رئیس سابق اداره کتاب وزارت ارشاد تازه ترین کتاب خود را با عنوان «خر حیوان نجیبی است» از سوی نشر واریا در نمایشگاه کتاب عرضه کرد.

وی بر روز جلد این کتاب و در بخش نام نویسنده خود را با عنوان «مخاص با وفا؛ الاغ باحیا؛ اوجبی ناقلا!» معرفی کرده است.

بنا به گفته اوجبی این کتاب خاطرات و زندگی نامه خود نوشت یک خر فیلسوف‌نما است وی همچنین در بخشی از مقدمه خود بر این کتاب نوشته است: موضوع اصلی این نوشتار، سرگذشت و وقایع زندگی و یا همان اتوبیوگرافی این مخلص جان نثار است.

علی اوجبی

نویسنده «خر حیوان نجیبی است» می‌نویسد: یقین دارم که پس از مطالعه این کوتاه نوشت، بر شما معلوم و مکشوف خواهد شد که چگونه همجنس جتاب عالی، غیر منصفانه ما نره خران، ماده خران و کره خران را به زحمت انداخته و چه لطمه ها و آزارها که به ما نزده اند تا آنجا که گاه در فلسفه خلقت خود به تردید افتاده‌ایم.

اوجبی همچنین می‌نویسد: بدانید و آگاه باشید که بنابر اصل اولی زبانشناسانه و اسطوره شناسانه، هر ظاهری را باطنی است. اگر از قید و بند ظاهر، لختی خود را رها سازید و از این خاطرات خرانه به ظاهر سطحیه و سخفیه به کنه مطالب خفیه آن نایل آیید چه نکته های انسان ساز و معرفت آموز بیابید.

این کتاب با قیمت ۱۴۵۰۰ تومان منتشر شده است.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه