دانشگاه و صنعت احساس نیاز به یکدیگر را پیدا نکرده اند

سرویس اندیشه جوان ایرانی؛ بخش حوزه و دانشگاه:

محسن حاج کاظمیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دانشگاه های علمی کاربردی بر اساس نیازهای صنعت اقدام به تربیت و آموزش نیروی انسانی می کنند مسئله ای که در سطح دانشگاه های بزرگ و آکادمیک مانند دانشگاه های دولتی شاهد نیستیم.

وی بیان داشت: اگر چه دانشگاه های دولتی به لحاظ تامین بودجه از سوی دولت نیازی نمی بینند که با صنعت پل بزنند اما صنایع هم اگر زیر بار پیوند با دانشگاه ها نمی روند و از پژوهش های علمی آنها استفاده نمی‌کنند به این دلیل است که به راحتی می توانند با وارد کردن کالا با قیمت مناسبتر چرخ تولید خود را به راه اندازند.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی انتخاب خاطرنشان کرد: پیوند بین دانشگاه و صنعت با وجودی که سالهاست در تشکل های مختلف مورد بحث و بررسی قرار می گیرد اما هنوز نه دانشگاه و نه صنعت این حس نیاز را به یکدیگر پیدا نکرده اند.

وی گفت: ما در تمامی حوزه های علمی کشور معادنی همچون طلا داریم و باید از فرصت های خوبی که برای تولید و کسب ایجاد می شود با اصلاح فکر و اندیشه و نوع بینش این فرصت ها را مانند طلا از معادن خود استخراج کنیم.

حاج کاظمیان اعلام کرد: فرصت‌ها بسیار زیاد است و منابع انسانی خوبی وجود دارد و تنها با یک تغییر فکری می توان اقتصاد بهتری با یک دید کار آفرینانه ایجاد کنیم.

وی بیان داشت: در همین راستا فردا در دانشگاه علمی کاربردی انتخاب از "کتاب سنگ فرش هر خیابان از طلاست" رونمایی و راهکارهای رشد تولید و اقتصاد و ایجاد بسترهای جدید برای تولید و اشتغال در جلسه ای با حضور ۱۳۰ استاد برتر و نمونه کشوری بیان می شود.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه