دانشگاه در کلام امام (ره) - تاکید ویژه بر - وحدت حوزه و دانشگاه -

دانشگاه در کلام امام (ره) - تاکید ویژه بر - وحدت حوزه و دانشگاه - - تصویر 1

به گزارش جوان ایرانی به نقل از مهر، حضرت امام در سال های پیش از انقلاب اسلامی با تایید و تاکید بر مبارزه با رژیم پهلوی خطاب به دانشجویان خارج از کشور می گویند : دانشجویان باید متحداً به مبارزات خود ادامه دهند و مردم ستمدیدۀ ایران و آنچه بر آنان می ‏گذرد را فراموش نکنند. آیندۀ مملکت به دست جوانان سپرده می‏ شود و در حفظ و حراست آن نباید غفلت کنند.

ایشان در سال های پیش از انقلاب در سخنرانی های خود بر ازوم توجه روحانیان به دانشگاهیان تاکید دارند و عنوان می کنند: "اینهایی که دارند الآن برای اسلام کار می‏کنند و چیز می‏نویسند و ـ عرض می‏کنم که ـ حالا حتماً یک خطایی هم کرده‏اند، خطایش را رفع بکنید. شما عالمید خطایش را رفع بکنید، طرد نکنید."

حضرت امام با تجلیل از مبارزات دانشجویان مسلمان در زمان حضور در نوفل ‏لوشاتو یادآور شده اند: " ما با کتاب و دانشگاه مخالف نیستیم اما می‏ گوییم دانشگاه ما را به جوری دارند بارمی ‏آورند که نمی‏ تواند آدم درست کند." و در جای دیگری تاکید می کنند: جوانان نیروی علمی مهم مملکت ما هستند.

ایشان در سال اول پیروزی انقلاب از عوامل پیروزی انقلاب اسلامی را مردم می دانند و خاطرنشان می کنند: دانشگاه بزرگ اسلامی باید به دست مراجع بزرگ بشود. ایشان همچنین ضمن هشدار درباره توطئه علیه حوزه و دانشگاه تاکید می کنند : برخی می خواستند برای رسیدن به آمال خودشان دانشگاه را در مقابل دین قرار دادند و دین را در مقابل دانشگاه قرار دادند اما وحدت حوزه و دانشگاه، بزرگترین پیروزی است.

امام خمینی (ره) تاکید داشتند : دانشگاهی و روحانی در راهی واحد بوده و در راه ساختن جامعۀ توحیدی حرکت می کنند. ایشان در جایی یادآور شده اند که مسئولیت سنگینی برعهده دانشگاه و حوزه است و دانشجوها ذخایر این ملت هستند. مسئ��لیت زیاد است برای اینکه اگر این جوانها و نیروی جوانی در دست معلمین خوب تربیت بشوند آتیۀ کشوری خوب است.

حضرت امام خاطرنشان کردند: سعادت ملتها از دانشگاهها و مدارس ... شروع می ‏شود. دانشگاهها و مدارسند که تمام مقدرات مملکتی را آنها هستند که اداره می‏کنند. سعادت یک ملت به دست دانشمندان آن ملت است. دانشمندان ملت اگر انحراف نداشته باشند، استقامت داشته باشند، بر طریق مستقیم باشند ملت هم به طریق مستقیم کشیده می‏ شود و ملت هم سعادتمند می ‏شود.

ایشان در زمان اغتشاشات گروه های منافق در کشور بر این موضوع تاکید داشتند که نقشۀ حساب شده ای برای جدایی حوزه و دانشگاه مطرح است و یادآور می شوند: برادرهای دانشگاهی، توجه کنید که شما را جدا نکنند از روحانیون. برادران روحانی، توجه کنید که شما را جدا نکنند از دانشگاهی ها. طرحش را ریخته ‏اند. این تفرقه امروز خیانت به اسلام است، با هر اسمی که باشد.

حضرت امام در سال های اول انقلاب اسلامی به موضوع تفاوت دانشگاه غربی و دانشگاه اسلامی اشاره دارند و خاطرنشان می کنند: فرق بین دانشگاههای غربی و دانشگاههای اسلامی باید در آن طرحی باشد که اسلام برای دانشگاهها طرح می ‏کند. دانشگاههای غربی ـ به هر مرتبه‏ ای هم که برسند ـ طبیعت را ادراک می‏ کنند، طبیعت را مهار نمی‏کنند برای معنویت. اسلام به علوم طبیعی نظر استقلالی ندارد. اسلام طبیعت را مهار می‏کند برای واقعیت؛ و همه را رو به وحدت و توحید می‏برد.

بنیانگذار انقلاب، تاکید می کنند: تمام مسائل به دست دانشگاه است. یعنی این دو تا قطبِ دانشگاه و روحانی همۀ مقدرات مملکت تو مشت اینهاست. دانشگاهی و حوزوی قوۀ متفکرۀ یک ملت هستند. با قدرت دانشگاه را خودتان اصلاح کنید.

امام خمینی دانشگاه را مرکز تربیت و پرورش انسانها می دانند و تاکید می کنند: از دانشگاه باید سرنوشت یک ملت تعیین بشود و دانشگاه خوب یک ملت را سعادتمند می‏کند، دانشگاه غیر اسلامی، دانشگاه بد، یک ملت را به عقب می‏زند. دانشگاه مبدأ همۀ تحولات است.

امام (ره) خاطرنشان می کنند: دانشگاهها باید تغییر بنیانی کند و باید از نو ساخته بشود که جوانان ما را تربیت کنند به تربیتهای اسلامی. اگر تحصیل علم می‏کنند، در کنار آن تربیت اسلامی باشد، نه آنکه اینها را تربیت کنند به تربیتهای غربی. ما می‏خواهیم که چنانچه ملت ایران در مقابل غرب ایستاد، جوانهای دانشگاهی ما هم همه در مقابلش بایستند. در این راه باید به فکر این باشیم که در تعلیماتمان، خودمان را پیدا کنیم.

حضرت امام در سال های پس از انقلاب اسلامی با تاکید بر دوری از غرب زدگی در دانشگاه ها یادآور می شوند: یکی از مسائل بسیار مهم در تمام دستگاهها، خصوصاً دانشگاهها و دبیرستانها، تغییرات بنیادی در برنامه ‏ها و خصوصاً برنامه ‏های تحصیلی این است که دستگاه فرهنگ ما از غربزدگی و از آموزشهای استعمار نجات یابد.

به گزارش مهر، چند صد سخنرانی حضرت امام (ره) درباره نقش دانشگاه و حوزه در حفظ وحدت و علم آموزی درست و اسلامی وجود دارد که این نوشتار تنها اشاره کوچکی به آن همه توجه بود.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه