دانشگاه آزاد در برنامه‌های انتخاباتی بی طرفی خود را حفظ می‌کند

سرویس اندیشه جوان ایرانی؛ بخش حوزه و دانشگاه:

علی عباسپور تهرانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشگاه آزاد قصد حمایت از جناح سیاسی و فرد خاصی را در خصوص برنامه های مربوط به انتخابات ندارد و در این راستا بی طرفی خود را حفظ می کند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین این دانشگاه به نفع یا علیه کاندیدایی در انتخابات وارد نمی شود و براین اساس هیچ گونه هزینه ای به نفع یا علیه فردخاصی انجام نمی دهد.

رئیس واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد بیان کرد: اصولا تشکل های دانشجویی برنامه ریزی هایی را مبتنی با فضای انتخابات در دانشگاه برگزار می کنند که این برنامه ها باید در شورای فرهنگی دانشگاه بررسی و به تصویب برسد.

عباسپور تهرانی گفت: اگر تشکل های دانشجویی قصد دعوت از فرد خاصی را برای سخنرانی در دانشگاه داشته باشند باید این نوع برنامه ها نیز در شورای فرهنگی دانشگاه بررسی و به تصویب این شورا برسد.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه