دانشگاه‌ها فهرست دانشجویان واجد شرایط وام دکتری را اعلام می‌کنند

سرویس اندیشه جوان ایرانی؛ بخش حوزه و دانشگاه:

به گزارش جوان ایرانی به نقل از مهر، دکتر ناصر مطیعی - رئیس صندوق رفاه دانشجویان با صدور بخش نامه‌ای، از دانشگاه‌ها خواست لیست دانشجویان واجد شرایط جهت پرداخت وام ویژه دکتری را تا تاریخ 20 دی ماه 93 جهت استعلام از مراکز ذی صلاح به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ارسال کنند.

دانشگاه ها ملزم هستند نام، نام خانوادگی، کد ملی، شماره دانشجویی، رشته تحصیلی، سال تحصیلی، سال ورود دانشجو، تاریخ آزمون جامع و تاریخ تصویب رساله را برای استعلام از مراکز ذی صلاح و پرداخت وام ویزه دکتری اعلام کنند.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه