حل مشکل خوابگاه های متاهلی از طریق وام ودیعه مسکن

حل مشکل خوابگاه های متاهلی از طریق وام ودیعه مسکن - تصویر 1

ناصر مطیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره خوابگاه های متاهلی و برنامه هایی که در این رابطه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در نظر گرفته است، گفت: برای خوابگاه‌های متاهلی باید هزینه زیادی سرمایه گذاری شود و تعداد افراد کمتری نسبت به دانشجویان مجرد می توانند دراین خوابگاه ها ساکن شوند.

وی ادامه داد: چون خوابگاه های متاهلی یک محل سکونت، یک سوئیت 50 الی 60 متری با فضاها و تجهیزات خاص خود هستند.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم جهت گیری صندوق رفاه و دانشگاه‌ها را حل مشکل دانشجویان متاهل از طریق وام ودیعه مسکن متاهلی عنوان کرد.

وی افزود: چون منابع کشور برای ساخت خوابگاه متاهلی خیلی منابع مالی زیادی نیست و متاسفانه ما نیز باید مضیقه های مالی دولت را در این خصوص لحاظ کنیم حل مشکل دانشجویان متاهل از طریق وام ودیعه مسکن متاهلی را بیشتر مد نظر داریم.

مطیعی در خصوص افزایش تعداد خوابگاه های متاهلی گفت: ما می خواهیم افزایش پیدا کنید اما تا وقتی که در حوزه خوابگاه مجردی با تراکم زیاد دانشجو، پایین بودن سرانه و استاندار مواجه هستیم می توانیم همان بودجه را که فقط برای ساخت خوابگاه 100 نفر متاهل صرف می شود مشکل دانشجویان مجرد را دراین حوزه صرف کنیم .

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه