اموجی (Emoji) در واقع تصاویر مفهومی و صورتک هایی هستند که در پیامهای مجازی و تارنماهای ژاپنی استفاده می شد و بعدها در سراسر جهان گسترش یافت. هر فردی اموجی مورد علاقه خود را دارد، پس چرا با روشی خلاقانه آنها را برای جواهرات خود به کار نگیریم؟ ما در اینجا تعدادی از جواهرات را با طراح های اموجی برایتان آورده ایم. 1. Alison Lou. 729 دلار (طلای 14 عیار). 2. Rock 'N Rose. 26 دلار. 3. Bijoux De Famille. 195 دلار. 4. Kate Spade. 22 دلار. 5. Juicy Couture. 31 دلار. 6. Rock 'N Rose. 26 دلار. 7. ...


جواهراتی زیبا با طرح های اموجی +تصاویر

اموجی (Emoji) در واقع تصاویر مفهومی و صورتک هایی هستند که در پیامهای مجازی و تارنماهای ژاپنی استفاده می شد و بعدها در سراسر جهان گسترش یافت. هر فردی اموجی مورد علاقه خود را دارد، پس چرا با روشی خلاقانه آنها را برای جواهرات خود به کار نگیریم؟ ما در اینجا تعدادی از جواهرات را با طراح های اموجی برایتان آورده ایم.

1. Alison Lou

729 دلار (طلای 14 عیار)

جواهراتی زیبا با طرح های اموجی +تصاویر

2. Rock 'N Rose

26 دلار

جواهراتی زیبا با طرح های اموجی +تصاویر

3. Bijoux De Famille

195 دلار

جواهراتی زیبا با طرح های اموجی +تصاویر

4. Kate Spade

22 دلار

جواهراتی زیبا با طرح های اموجی +تصاویر

5. Juicy Couture

31 دلار

جواهراتی زیبا با طرح های اموجی +تصاویر

6. Rock 'N Rose

26 دلار

جواهراتی زیبا با طرح های اموجی +تصاویر

7. Juicy Couture

117 دلار

جواهراتی زیبا با طرح های اموجی +تصاویر

8. Alison Lou

390 دلار (طلای 14 عیاری)

جواهراتی زیبا با طرح های اموجی +تصاویر

9. Venessa Arizaga

49 دلار

جواهراتی زیبا با طرح های اموجی +تصاویر

10. Rock 'N Rose

29 دلار

جواهراتی زیبا با طرح های اموجی +تصاویر

11. MiN New York

25 دلار

جواهراتی زیبا با طرح های اموجی +تصاویر

12. Juicy Couture

64 دلار

جواهراتی زیبا با طرح های اموجی +تصاویر

13. Rock 'N Rose

26 دلار

جواهراتی زیبا با طرح های اموجی +تصاویر

14. Kate Spade

38 دلار

جواهراتی زیبا با طرح های اموجی +تصاویر

15. AAMAYA

165 دلار

جواهراتی زیبا با طرح های اموجی +تصاویر

16.Alison Lou

1195 دلار (طلای 14 عیار)

جواهراتی زیبا با طرح های اموجی +تصاویر

17. Venessa Arizaga

49 دلار

جواهراتی زیبا با طرح های اموجی +تصاویر

18. Juicy Couture

27 دلار

جواهراتی زیبا با طرح های اموجی +تصاویر

19. Kate Spade

21 دلار

جواهراتی زیبا با طرح های اموجی +تصاویر

20. Tatty Devine

12 دلار

جواهراتی زیبا با طرح های اموجی +تصاویر

21. Rock 'N Rose

26 دلار

جواهراتی زیبا با طرح های اموجی +تصاویر

22. Alison Lou

1120 دلار (طلای 14 عیاری)

جواهراتی زیبا با طرح های اموجی +تصاویر

23. Juicy Couture

27 دلار

جواهراتی زیبا با طرح های اموجی +تصاویر

24. Hurleyburley

9 دلار

جواهراتی زیبا با طرح های اموجی +تصاویر

25. Tatty Devine

18 دلار

جواهراتی زیبا با طرح های اموجی +تصاویر

26. Juicy Couture

34 دلار

جواهراتی زیبا با طرح های اموجی +تصاویر

منبع:برترین ها

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه