جایگاه نامطلوب چاپ مقالات علوم انسانی در مجلات بین المللی

سرویس اندیشه جوان ایرانی؛ بخش حوزه و دانشگاه:

حسین سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ارائه نظریه ها و اندیشه های جدید علوم انسانی درخصوص مسائل کشور نسبت به سال های گذشته رشد یافته است و آینده روشنی دارد اما همچنان با وضعیت مطلوب فاصله داریم.

وی تاکید کرد: در زمینه چاپ مقالات علوم انسانی در مجلات علمی بین المللی جایگاه مطلوبی نداریم و در مقایسه با دیگر علوم از سطح بسیار پایینی برخوردار است.

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی گفت: هنوز در بسیاری از ساختارهای اجرایی و نهادهای خصوصی کشور دانش های مربوط به علوم انسانی به عنوان حلال مشکلات شناخته نشده و در واقع بسیاری از مباحثی که باید از دل این علم بیرون آید از سوی مدیران صنعت و دستگاه های اجرایی از پیش تعیین شده تلقی می شود.

سیلمی خاطرنشان کرد: این درحالی است که پژوهش های اصلی و ساختارسازی به واسطه دانشمندان علوم انسانی و اجتماعی در دنیا انجام می شود و از درون آن فرآورده های تکنولوژیک و فنارانه ساخته می شود.

وی تاکید کرد: باتوجه به مشکلات موجود در حوزه کاربردی سازی علوم انسانی نیازمند باز اندیشی اساسی در این زمینه است تا بتوانیم به درستی جایگاه این علم را ترسیم کنیم.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه