اگر شما هم با یک  فرد افسرده ارتباط دارید ما به شما توصیه جالبی داریم قبل از هرچیزی اطلاعات جامع و کاملی از افسردگی و انواع آن بدست بیاورید وقتی برای شما آشکار شد و به آن ایمان آوردید که افسردگی یک بیماری است و فرد نقشی در آن ندارد پس دیگر از جملاتی مانند […]

توصیه ای مهم برای رفتار با افراد افسرده

اگر شما هم با یک فرد افسرده ارتباط دارید

ما به شما توصیه جالبی داریم

قبل از هرچیزی اطلاعات جامع و کاملی از افسردگی

و انواع آن بدست بیاورید

وقتی برای شما آشکار شد و به آن ایمان آوردید

کهافسردگی یک بیماری است

و فرد نقشی در آن ندارد

پس دیگر از جملاتی مانند

اینقدر غمگین و ناراحت نباش کمی به خودت برس خوب میشوی و یا خوب پیر شده و افسرده

در صحبتهایتان استفاده نمیکنید و

اینگونه جملات را به کار نمیبرید

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه