تهیه منشور حقوق دانشجویی در سه مرحله - به دنبال وضع قوانین جدید نیستیم

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از مهر؛ بخش حوزه و دانشگاه:

تهیه منشور حقوق دانشجویی در سه مرحله - به دنبال وضع قوانین جدید نیستیم - تصویر 1

سید ضیاء هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره منشور حقوق دانشجویی گفت: نسخه اولیه منشور حقوق دانشجویی آماده شده است و دوباره آن را برای گروه های مختلف ارسال کرده ایم تا درباره آن اظهار نظر کنند.

وی ادامه داد: اکنون در حال جمع بندی نظرات مختلف هستیم تا نسخه دوم آن را آماده کنیم و این منشور مرحله سومی هم دارد که بعد از هماهنگی با نهادهای دخیل آماده ارایه خواهیم کرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در خصوص اینکه آیا در این منشور احکام جدیدی برای دانشجویان عنوان خواهد شد، افزود: منشور به عنوان قانون جدید نیست ما به دنبال وضع مقررات و قانون جدید نیستیم.

وی افزود: بلکه هدف ما این است که با استفاده از قوانین و مصوبات موجود، دانشجویان را با حقوق و وظایف خود آشنا کنیم، اگر دانشجویان با حقوق و تکالیفی که برای آنها تعریف شده آشنا شوند، روند امور در دانشگاه‌ها بهتر انجام می شود و تعامل بین فضای دانشگاه، با مدیریت تقویت می شود.

وی درباره اینکه آیا نظر شما این است که دانشجویان با این حقوق خود آشنا نیستند، گفت: ما در سطح عمومی هم این مساله را داریم جامعه نیز برای پیشرفت، مستلزم تقویت این آگاهی ها و پیوند دقیق تر و عمیق تر بدنه دانشجویی و مدیریت است و این آشنایی باید افزاش یابد.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه