تسهیلات وزارت علوم برای خیرین آموزش عالی - عضویت خیرین در هیأت امنای دانشگاهها

سرویس اندیشه جوان ایرانی؛ بخش حوزه و دانشگاه:

به گزارش جوان ایرانی به نقل از مهر، محمد حسین امید و جواد قوام شهیدی - دبیر کل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، راه های سهیم کردن هموطنان در توسعه و اقتدار علمی کشور را بررسی و دو طرف برای برنامه ریزی و اقدام هماهنگ توافق کردند.

در راستای اقدام برای تحقق برنامه اعلام شده ستاد خیّرین وزارت علوم جهت استفاده از ظرفیت های بالقوه ایرانیان مقیم خارج از کشور دیداری میان معاون وزیر علوم و دبیر کل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور برگزار شد.

امید در این دیدار با ارائه توضیحاتی در خصوص اقدامات صورت گرفته از جانب خیّرین و واقفین در بخش های مختلف کشور از جمله آموزش عالی، بر عزم جدی وزارت علوم در استفاده از مشارکت های مردمی برای توسعه زیرساخت های آموزش عالی تاکید کرد و افزود: با اشاره به برنامه ریزی گسترده در وزارت علوم برای تحقق این مسئله مهم، ایجاد ستاد خیّرین این وزارتخانه نقطه عطفی در آموزش عالی کشور در زمینه سهیم کردن عموم مردم در توسعه علمی و پیشرفت کشور است.

معاون اداری، مالی وزارت علوم با اشاره به عدم استفاده منسجم و هدفمند از ظرفیت های هموطنان مقیم خارج از کشور در آموزش عالی، یکی از برنامه های ستاد خیّرین وزارت علوم را برنامه ریزی برای استفاده درست از این ظرفیت ها دانست و با اشاره به رابطه تنگاتنگ شورای عالی ایرانیان خارج از کشور با این هموطنان، بر تعامل و هماهنگی با این شورا برای اجرایی و عملیاتی کردن این برنامه ستاد خیّرین وزارت علوم تاکید کرد.

قائم مقام ستاد خیّرین با یادآوری برخی تسهیلات در نظر گرفته شده برای حضور بیشتر خیّرین و واقفین در آموزش عالی، عضویت خیّرین در هیأت های امنای دانشگاهها، نامگذاری طرح های خیّرساز به نام خیّر سازنده طرح، ارائه تسهیلات بانکی به خیّرین برای تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از معافیت های مالیاتی را بخشی از مشوق های پیش بینی شده برای جذب بیشتر حمایت های مردمی معرفی کرد.

در ادامه این دیدار، شهیدی با ارائه اطلاعاتی از ایرانیان مقیم خارج از کشور و برخی توانمندی های آنان در زمینه های مختلف، توضیحاتی در خصوص برنامه ها و فعالیت های گسترده شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور برای تعامل با این هموطنان ارائه داد.

دبیر کل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور با اشاره به سیاست های دولت تدبیر و امید و رهنمودهای رئیس جمهوری در خصوص تعامل و ارتباط تنگاتنگ با هموطنان مقیم خارج از کشور، با استقبال از برنامه ستاد خیّرین وزارت علوم بر آمادگی این شورا برای تعامل و همکاری همه جانبه با وزارت علوم برای سهیم کردن هموطنان خارج از کشور در توسعه و اقتدار علمی کشور تاکید کرد.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه