تسهیلات دانشگاه آزاد برای بیماران خاص - ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از مهر؛ بخش حوزه و دانشگاه:

تسهیلات دانشگاه آزاد برای بیماران خاص - ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی - تصویر 1

به گزارش جوان ایرانی به نقل از مهر، بر اساس این تفاهم نامه، دانشگاه آزاد از این پس متعهد می شود که در جهت ارتقا و رعایت استانداردهای مربوطه ارائه خدمات درمانی در مراکز درمانی بنیاد، ایجاد بستر مناسب به منظور ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی در مراکز درمانی، ارتقای فرآیندها و استانداردها خدمات بیمارستانی به منظور تربیت نیروی انسانی متخصص علوم پزشکی در بستر مراکز درمانی بنیاد، کمک به ارزیابی مستمر و اعتبار بخشی بیمارستان ها و مراکزی درمانی تابعه بنیاد، ارتقای کیفیت خدمات در مراکز درمانی تحت پوشش بنیاد، جذب متخصصان واجد شرایط مرکز درمانی بنیاد به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، مساعدت در تامین کادر مناسب در جهت ارائه خدمات آموزشی _ پژوهشی و ارائه خدمات در بسترهای فراهم شده از سوی بنیاد، ایجاد تسهیلات در ارائه خدمات درمانی در مراکز تحت پوشش دانشگاه برای بیماران خاص، ایجاد بستر مناسب به منظور راه اندازی مراکز تحقیقات بیماری های خاص با مشارکت بنیاد در جهت سازماندهی به پژوهش های مرتبط به بیماران خاص تلاش کند.

همچنین بنیاد امور بیماری های خاص نیز در چارچوب این تفاهم نامه در اختیار گذاشتن مراکز ارائه خدمات تحت پوشش بنیاد به منظور بهره مندی برای تربیت دانشجو، همکاری با دانشگاه جهت نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها و دستورالعمل های ارائه خدمات در سطح مراکز درمانی، همکاری در تجهیز و تامین تجهیزات پزشکی مورد نیاز، همکاری در به کارگیری نیروهای متخصص دانشگاه در آموزش و ارائه خدمات درمانی و همکاری در راستای راه اندازی مرکز تحقیقات بیماری‌های خاص با مشارکت دانشگاه به منظور سازمان دهی پژوهش های مرتبط با بیماری های خاص را متعهد می شود.

کلید واژه های مطلب:

تفاهم نامه دانشگاه

|

تسیهلات بیماران خاص

|

دانشگاه آزاد اسلامی

|

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه