تسهیلات بانک ملی به دانشجویان دانشگاه آزاد - اولویت با دانشجویان ترم آخر

سرویس اندیشه جوان ایرانی؛ بخش حوزه و دانشگاه:

تسهیلات بانک ملی به دانشجویان دانشگاه آزاد - اولویت با دانشجویان ترم آخر - تصویر 1

به گزارش جوان ایرانی به نقل از مهر، صندوق رفاه واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد از تفاهم نامه این دانشگاه و بانک ملی ایران در خصوص تسهیلات این بانک خبر داد.

بر اساس تفاهم نامه دانشگاه آزاد و بانک ملی ایران دانشجویان متقاضی وام می توانند تسهیلات این بانک را در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دریافت کنند.

مبلغ 10 میلیون تومان به تعداد 15 درصد دانشجویان دکتری، مبلغ 5 میلیون تومان به تعداد 20 درصد دانشجویان کارشناسی ارشد و مبلغ 2 میلیون و 500 هزار تومان به تعداد 10 درصد از دانشجویان کارشناسی واحد تهران مرکز اختصاص می یابد.

کارمزد وام فوق 14 درصد و بازپرداخت اقساط آن 3ساله از زمان دریافت اعلام شده است.

همچنین مبلغ وام به دانشجو پرداخت می شو و مدرک دانش آموختگی دانشجو حتی گواهی انشایی تا تسویه کامل بدهی قابل تحویل نیست.

مدارک مورد نیاز جهت ارائه به خدمات دانشجوئی دانش��ده شامل یک برگ گواهی اشتغال به تحصیل به نام بانک ملی شعبه مرکزی و تکمیل برگ درخواست وام می شود.

با توجه به اینکه دانشگاه صرفا به عنوان معرف نسبت به معرفی دانشجو اقدام می کند، ارائه مدارک مربوط به ضامن و مدارک مورد نیاز بانک به عهده متقاضی است.

اولویت دریافت این وامها با دانشجویان سال آخر است و حداکثر زمان مراجعه 30شهریور ماه اعلام شد.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه