تدوین طرح دانشجوی چرخشی تا بهمن - اجرا با دانشگاه تایلند

سرویس اندیشه جوان ایرانی؛ بخش حوزه و دانشگاه:

محمود نیلی احمدآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طرح دانشجوی چرخشی در میان دانشگاه های دنیا اجرا می شود و دانشگاه تهران نیز برنامه دارد این طرح را با دیگر دانشگاه های جهان اجرایی کند.

وی خاطرنشان کرد: طرح اجرای پذیرش دانشجوی چرخشی دانشگاه تهران درحال تدوین است و امیداوریم تا بهمن ماه امسال نهایی شود که قرار است این برنامه در ابتدا با دانشگاه جامع تایلند اجرا شود.

رئیس دانشگاه تهران اضافه کرد: دانشگاه تهران جزء اتحادیه آسیا پاسیفیک است و برنامه داریم از طریق دانشگاه های عضو این اتحادیه اجرای طرح دانشجوی چرخشی را اجرایی کنیم.

نیلی احمدآبادی گفت: در این طرح دانشجو بخشی از تحصیل خود را در دانشگاه محل تحصیل و بخشی از تحصیل خود را در دانشگاه دیگری می گذراند.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه