تاریخ ثبت نام نیم سال دوم تکمیل ظرفیت دانشگاه سوره اعلام شد

سرویس اندیشه جوان ایرانی؛ بخش حوزه و دانشگاه:

به گزارش جوان ایرانی به نقل از مهر، تاریخ ثبت نام قبول شدگان براساس سوابق تحصیلی تکمیل ظرفیت نیم سال دوم دانشگاه سوره اعلام شد.

طبق اطلاعیه، ثبت نام از تاریخ 11 بهمن 1393 لغایت 15 بهمن 1393 از طریق مراجعه به اداره ثبت نام واقع در ساختمان مرکزی دانشگاه سوره طبقه پنجم امکان پذیر است.

قبول شدگان (بر اساس سوابق تحصیلی) باید به آدرس خیابان آزادی بین خیابان خوش و آذربایجان پلاک 396 دانشگاه سوره در تاریخ مشخص شده مراجعه کنند.

تاریخ ثبت نامروز نام رشته ساعت ثبت نام
۱۱ بهمن ۱۳۹۳شنبهروابط عمومی۸:۳۰ الی ۱۵
۱۱ بهمن ۱۳۹۳شنبهروزنامه نگاری۸:۳۰ الی ۱۵
۱۱ بهمن ۱۳۹۳شنبهمدیریت فرهنگی هنری۸:۳۰ الی ۱۵
۱۲ بهمن ۱۳۹۳دوشنبهمعماری داخلی۸:۳۰ الی ۱۵
۱۳ بهمن ۱۳۹۳سه شنبهشهر سازی۸:۳۰ الی ۱۵
۱۳ بهمن ۱۳۹۳سه شنبهمهندسی معماری۸:۳۰ الی ۱۵
۱۴ بهمن ۱۳۹۳چهار شنبههنر اسلامی۸:۳۰ الی ۱۵
۱۵ بهمن ۱۳۹۳پنج شنبهسینما۸:۳۰ الی ۱۵

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه