بنای تاریخی «عشرت‌آباد» تهران ، تصاویر

باورش هم سخت است؛ بنای تاریخی «عشرت‌آباد» که حالا جای گلوله‌های باقی‌مانده روی آن از زمانی که داخل پادگان قرار گرفته نیز تاریخی شده، روزی یکی از عمارت‌های اعیانی ناصرالدین‌شاه قاجار بوده است که پس از بازگشت او از فرنگ، در بیرون از حصار تهران و در مجموعه‌ای ییلاقی ساخته شد. عمارتی که دست‌ کم 30 سال است از پشت دیوارهای یک پادگان نظامی خودنمایی می‌کند و دیوارهای بدون حصارش، داخلی‌ترین بخش‌های این کاخ را برای افراد کنجکاوی که از میدان سپاه در تهران عبور می‌کنند، به‌نمایش می‌گذارد.

بنای تاریخی «عشرت‌آباد» تهران ، تصاویر

بنای تاریخی،عشرت‌آباد،تهران،مکانهای تاریخی ایران،گردشگری تهران


بنای تاریخی «عشرت‌آباد» تهران ، تصاویر


بنای تاریخی،عشرت‌آباد،تهران،مکانهای تاریخی ایران،گردشگری تهران


بنای تاریخی «عشرت‌آباد» تهران ، تصاویر


بنای تاریخی،عشرت‌آباد،تهران،مکانهای تاریخی ایران،گردشگری تهران


بنای تاریخی «عشرت‌آباد» تهران ، تصاویر


بنای تاریخی،عشرت‌آباد،تهران،مکانهای تاریخی ایران،گردشگری تهران


بنای تاریخی «عشرت‌آباد» تهران ، تصاویر


بنای تاریخی،عشرت‌آباد،تهران،مکانهای تاریخی ایران،گردشگری تهران


بنای تاریخی «عشرت‌آباد» تهران ، تصاویر


بنای تاریخی،عشرت‌آباد،تهران،مکانهای تاریخی ایران،گردشگری تهران


بنای تاریخی «عشرت‌آباد» تهران ، تصاویر


بنای تاریخی،عشرت‌آباد،تهران،مکانهای تاریخی ایران،گردشگری تهران


بنای تاریخی «عشرت‌آباد» تهران ، تصاویر


بنای تاریخی،عشرت‌آباد،تهران،مکانهای تاریخی ایران،گردشگری تهران


بنای تاریخی «عشرت‌آباد» تهران ، تصاویر

ایسنا
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه