برگزاری ترم تابستانی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر علوم پزشکی

برگزاری ترم تابستانی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر علوم پزشکی - تصویر 1

به گزارش جوان ایرانی به نقل از مهر، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه با هماهنگی و همکاری اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت ترم تابستانی سال 1393 را در دروس اختصاصی و عمومی مقطع علوم پایه رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی برگزار می کند.

ترم تابستانی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر شامل فرزندان (شهید- مفقودالاثر- آزاده –جانباز 25 درصد و بالاتر)، همسر (شهید- مفقودالاثر- آزاده –جانباز 25 درصد و بالاتر)، جانبازان 25 درصد و بالاتر، آزادگان با حداقل 6 ماه سابقه اسارت، رزمندگان با حداقل سابقه 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان با حداقل 15 درصد جانبازی و 3 ماه حضور داوطلبانه در جبهه است.

دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاههای آزاد اسلامی و شعب بین الملل دانشگاههای علوم پزشکی می توانند با رعایت ضوابط قید شده و پرداخت هزینه های مربوطه در ترم تابستانی شرکت کنند.

در موارد بسیار محدود و وجود ظرفیت مازاد از دانشجویان غیر شاهد و ایثارگر نیز با رعایت ضوابط قید شده و پرداخت هزینه های مربوطه ثبت نام به عمل خواهد آمد. ضمن اینکه این ترم تابستانی صرفاً جهت دانشجویان ورودی های سال 1391 و ماقبل است.

دروس عمومی برای دانشجویان شاهد و ایثارگر مقاطع دکتری که در شهریور 93 امتحان جامع علوم پایه دارند (ترم تسویه) و همچنین برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارائه خواهد شد.

دانشجویان شاهد و ایثارگر باید معرفی نامه رسمی از دبیر یا مدیر ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه محل تحصیل داشته باشند و برای دانشجویان غیر شاهد و ایثارگر باید معرفی نامه توسط معاونت آموزشی محل تحصیل ارائه شود.

سقف انتخاب واحد دانشجویان شاهد و ایثارگر در ترم تابستانی شش واحد است و در شرایط خاص (دانشجویان شاهد و ایثارگر واجد شرایط شرکت در آزمونهای جامع علوم پایه سال 93) با تایید آموزش دانشگاه محل تحصیل تا هشت واحد قابل افزایش است. حداقل نمره قبولی براساس تبصره 2 ماده 67 آئین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی نمره مهمان 12 است.

طبق ماده 15 آیین نامه آموزشی حضور دانشجویان در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است و ساعات غیبت دانشجو در هر درس نظری از 4.17 آن درس نباید تجاوز کند، در غیر این صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود. با غیبتهای کلاسی و امتحانی دقیقا مطابق آیین نامه برخورد خواهد شد و پیشنهاد می شود چنانچه دانشجو امکان حضور منظم در کلاسهای درس را نداشته باشد از انتخاب واحد امتناع کند.

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه هیچگونه مسئولیتی در قبال مغایرت تعداد واحد های درسی دانشگاههای مبدا و مقصد و تداخل برنامه های کلاسی و امتحانی ندارد. حداقل دانشجو در هر کلاس 10 نفر و حداکثر آن 50 نفر تعیین می شود و در صورتیکه هر یک از کلاسها به حد نصاب 10 نفر نرسد درس مربوطه ارائه نخواهد شد.

ارسال نمرات دانشجویان میهمان منوط به تسویه حساب با دانشگاه علوم پزشکی ارومیه است. مضافاً در صورت عدم تسویه حساب فارغ التحصیلی دانشجو با مشکل روبرو خواهد شد.

در صورت پذیرش دانشجویان غیر شاهد و یا آزاد و شعب بین الملل ارائه هر گونه خدمات خوابگاهی و تغذیه امکان پذیر نیست و دانشجویان مذکور شخصاً نسبت به تهیه امکانات خوابگاهی و تغذیه اقدام خواهند کرد.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه