بررسی آیین‌نامه‌های دانشجویی با حضور معاونان دانشگاه‌های تازه تاسیس

سرویس اندیشه جوان ایرانی؛ بخش حوزه و دانشگاه:

به گزارش جوان ایرانی به نقل از مهر، نشست یک روزه معاونان و مدیران دانشجویی دانشگاه های جدید تاسیس فردا دوشنبه هشتم دی ماه با حضور دکتر سید ابوالحسن ریاضی معاون دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان برگزار می شود.

دراین نشست در خصوص برنامه های دانشجویی، آیین نامه ها و ضوابط و مقررات دانشجویی صحبت خواهد شد.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه