بررسي حديث - فرمان خدا به دوستي خلفا - !

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:

بررسي حديث « فرمان خدا به دوستي خلفا»!


نویسنده: آیت الله سیدعلی حسینی میلانی

این حدیث را در برترى و ترتیب خلفا متقى هندى از ابن عساکر و ابن عدى نقل مى کند که ابن عمر مى گوید: رسول خدا صلى اللّه علیه وآله فرمود:
خداوند به من فرمان داد تا چهار تن از اصحابم را دوست داشته باشم؛ و فرمود: من، ابوبکر، عمر، عثمان و على را دوست مى دارم.
متّقى هندى پس از نقل این حدیث مى گوید:
یکى از راویان این حدیث سلیمان بن عیسى بن نجیح سجزى است. ابن عدى درباره او مى گوید: سلیمان، حدیث جعل مى کند.(1)

سلیمان بن عیسى سجزى از راویان این حدیث

از راویان این حدیث سلیمان بن عیسى سجزى است که به بخشى از دیدگاه هاى راوى شناسان درباره او اشاره مى نماییم.
ذهبى مى گوید: سلیمان بن عیسى بن نجیح سجزى از زبان ابن عون و دیگر راویان روایات مالک را نقل مى کند.
جوزجانى مى گوید: دروغ پردازى سلیمان بر همه آشکار است.
ابوحاتم مى گوید: او دروغ گوست.
ابن عدى درباره او مى گوید: سلیمان حدیث جعل مى کرد. وى کتاب تفضیل العقل را در دو جلد به رشته تحریر درآورده است.
از حدیث هاى بلا خیز او این است که از لیث، از نافع، از ابن عمر، حدیث مرفوعى را نقل مى کند که پیامبر صلى اللّه علیه وآله فرمود:
خداوند مرا به دوست داشتن چهار نفر دستور داده است؛ ابوبکر، عمر، عثمان و على.(2)
گفتنى است که ابن حجر عسقلانى نیز همین مطالب را بیان کرده است.(3)

پی نوشت ها :

1- کنز العمّال: 1 / 293 کتاب فضائل، باب ذکر الصحابة و فضلهم، حدیث 33099.
2- میزان الاعتدال: 3 / 308.
3- لسان المیزان: 3 / 113.

منبع مقاله :
آیت الله حسینی میلانی، سید علی؛ (1390)، احادیث ساختگی، قم: انتشارات حقایق، چاپ سوممقالات مرتبط :


بررسی حدیث « مژده ی بهشت به سه خلیفه »
بررسی حدیث « دیدار در خانه و حیای عثمان »!
بررسی حدیث « سخنى با کوه حرا »
بررسی حدیث « عهد پیامبر با عثمان »!
بررسی حدیث ابوقلابه در فضیلت خلفا
بررسی حدیث « خلفا و ساخت مسجد پیامبر (ص) »
بررسی حدیث رؤیاى رسول خدا (ص) درباره ی پیشوایی خلفا
بررسی حدیث « هم سنگی خلفا با امت »
بررسی حدیث « خلفا و مژده پیامبر »!
بررسی حدیث « فرمان خدا به پیامبر درباره ی جایگاه خلفا »!
بررسی حدیث در فضایل ناهمگون خلفا
بررسی حدیث « فضایل خلفا بر روی برگ های بهشتی »!
بررسی حدیث « خلفا در روز رستاخیز »

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه