بررسي حديث رؤياى رسول خدا (ص) درباره ي پيشوايي خلفا

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:

بررسي حديث رؤياى رسول خدا(ص) درباره ي پيشوايي خلفا


نویسنده: آیت الله سیدعلی حسینی میلانی

این حدیث را ابوداوود در سنن خود این گونه آورده است:
عمرو بن عثمان، از محمد بن حرب، از زبیدى، از ابن شهاب، از عمرو بن ابان بن عثمان روایت مى کند که جابر بن عبداللّه مى گفت: رسول خدا صلى اللّه علیه و آله فرمود:
امشب مرد صالحى در خواب به من نشان داده شد که ابوبکر، پیامبر خدا صلى اللّه علیه وآله را گرفته، عمر به ابوبکر آویخته شده و عثمان نیز به عمر.
جابر مى گوید: هنگامى که از محضر رسول خدا صلى اللّه علیه وآله خارج شدیم گفتیم: آن مرد صالح، خودِ رسول خدا صلى اللّه علیه وآله است و آویخته شدن آنان به یک دیگر نشان مى دهد که ابوبکر، عمر و عثمان، پیشوایان رسالتى هستند که خداوند پیامبرش را براى انجام آن مبعوث کرده است.
ابوداوود پس از نقل این حدیث مى گوید: یونس و شعیب نیز این حدیث را روایت کرده اند؛ ولى نامى از عَمرو نبرده اند.(1)
حاکم نیشابورى نیز این حدیث را این گونه آورده است:
ابوعبداللّه محمد بن عبداللّه صفّار، از احمد بن مهدى بن رستم، از موسى بن هارون بردى، از محمد بن حرب، از زبیدى، از زهرى، از عمرو بن ابان بن عثمان بن عفان نقل مى کند که جابر بن عبداللّه مى گوید: رسول خدا صلى اللّه علیه وآله فرمود: امشب مرد صالحى را در خواب به من نشان دادند که ابوبکر رسول خدا صلى اللّه علیه وآله را گرفته، عمر به ابوبکر و عثمان به عمر آویخته شده اند.
جابر مى گوید: هنگامى که از محضر رسول خدا صلى اللّه علیه وآله خارج شدیم گفتیم: آن مرد صالح، خودِ رسول خدا صلى اللّه علیه وآله است و مقصود از آویخته شدن آنان به یک دیگر این است که ابوبکر، عمر و عثمان، پیشوایان رسالتى هستند که خداوند پیامبرش صلى اللّه علیه وآله را براى انجام آن مبعوث کرده است.
حاکم نیشابورى پس از نقل حدیث مى گوید: در پایان این حدیث، سند صحیحى از ابوهریره وجود دارد؛ ولى مسلم و بخارى آن را نقل نکرده اند.(2)

بررسى و نقد حدیث

ذهبى در کتاب تلخیص المستدرک على الصحیحین این حدیث را صحیح دانسته است؛ اما حاکم نیشابورى یک بار دیگر این حدیث را با سند دیگر از عثمان بن سعید دارمى، از محمد بن حرب، از سعید بن عبداللّه جرجسى، از زبیدى، از زهرى، از عمرو بن ابان بن عثمان، از جابر نقل کرده و آن گاه مى گوید:
دارمى مى گوید: از یحیى بن معین شنیدم که مى گفت: سند این حدیث از محمّد بن حرب است و مردم به نقل از او و از زبان زهرى، احادیث مرسل را روایت مى کنند. در سند این حدیث، نام عمرو بن ابان به چشم مى خورد، امّا ابان بن عثمان، پسرى به نام عمرو نداشته است.(3)
ذهبى در این مورد نیز با حاکم نیشابورى هم عقیده است!
گفتنى است که براى بى اعتبارى این حدیث ـ با چشم پوشى از اشکالات موجود در سند که بر اساس تصریح یاقوت حموى در بخش « حمص» کتاب معجم البلدان، « محمّد بن حرب» و « محمّد بن ولید زبیدى» از اهالى حمص و به دشمنى با على علیه السلام معروف بودند؛ به ویژه که در شرح حال آن ها در تهذیب التهذیب آمده که آن ها از قُضات حکومت جور در دمشق بودند و این که ابن شهاب زهرى از معروف ترین مخالفان امیر مؤمنان على علیه السلام بوده ـ سخن ابوداوود و یحیى بن معین کافى است.
خاطرنشان مى شود که براى رفع تناقض موجود در سخنان حاکم و ذهبى، توجیهى به ذهن نرسید.!!

پی نوشت ها :

1- سنن ابوداوود: 3 / 213 ـ 214، کتاب السنة باب فى الخلفاء، حدیث 4636.
2- المستدرک على الصحیحین: 3 / 75، کتاب معرفة الصحابه، حدیث 4439.
3- همان: 3 / 109، کتاب معرفة الصحابه ( فضائل عثمان بن عفّان) حدیث 4551.

منبع مقاله :
آیت الله حسینی میلانی، سید علی؛ (1390)، احادیث ساختگی، قم: انتشارات حقایق، چاپ سوممقالات مرتبط :


بررسی حدیث « مژده ی بهشت به سه خلیفه »
بررسی حدیث « دیدار در خانه و حیای عثمان »!
بررسی حدیث « سخنى با کوه حرا »
بررسی حدیث « عهد پیامبر با عثمان »!
بررسی حدیث ابوقلابه در فضیلت خلفا
بررسی حدیث « خلفا و ساخت مسجد پیامبر (ص) »
بررسی حدیث « هم سنگی خلفا با امت »
بررسی حدیث « فرمان خدا به دوستی خلفا »!
بررسی حدیث « خلفا و مژده پیامبر »!
بررسی حدیث « فرمان خدا به پیامبر درباره ی جایگاه خلفا »!
بررسی حدیث در فضایل ناهمگون خلفا
بررسی حدیث « فضایل خلفا بر روی برگ های بهشتی »!
بررسی حدیث « خلفا در روز رستاخیز »

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه