خیلی ساده است فقط کافی است طرز فکر خود را در لحظات حساس و سرنوشت ساز زندگی تغییر دهید اگر دیدید در بن بست گرفتار شده اید چشمانتان را ببندید و به آن فکر کنید تا راه حلی جالب به ذهنتان بیاید مطمئن باشید نتیجه بهتر از آنچه که فکرش را میکنید اتفاق می افتد […]

اینگونه واقعا شاد باشید

خیلی ساده است فقط کافی است

طرز فکر خود را در لحظات حساس

و سرنوشت ساز زندگی تغییر دهید

اگر دیدید در بن بست گرفتار شده اید

چشمانتان را ببندید و به آن فکر کنید

تا راه حلی جالب به ذهنتان بیاید

مطمئن باشید نتیجه بهتر از آنچه

که فکرش را میکنید اتفاق می افتد

و این ترس ناخواسته خود شماست

که به زندگی اتان رنگ نا امیدی و یاس میدهد

پس وقتی امید هست

چرا نا امیدی در زندگی براستی

برای چه شما میتوانید شاد باشید

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه