اولین انتصابات نجفی اعلام شد - 2 رئیس دانشگاه تغییر کردند

سرویس اندیشه جوان ایرانی؛ بخش حوزه و دانشگاه:

اولین انتصابات نجفی اعلام شد - 2 رئیس دانشگاه تغییر کردند - تصویر 1

به گزارش جوان ایرانی به نقل از مهر، دکتر محمد علی نجفی سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، طی احکام جداگانه ای دکتر محمد میرزایی بادیزی را به سمت سرپرستی دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوری پیشرفته کرمان و دکتر علی تیزرو را به سمت ریاست مرکز آموزش عالی لامرد منصوب کرد.

در حکم انتصاب دکتر محمد میرزایی به سمت سرپرستی دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوری پیشرفته کرمان آمده است : امید است با توکل به خداوند سبحان ، ماموریت و وظایف سرپرستی را برپایه قوانین،سیاست ها وبرنامه های مصوب به انجام رسانید، بایسته است با پیروی از آموزه های اسلامی ، مبانی علمی ، راهبردهای دولت تدبیر و امید و جلب همکاری دانشگاهیان و صاحب نظران، نقشی شایسته در تحقق اهداف نظام علم و فناوری و نقش آفرینی آن در اقتصاد دانش بنیان و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی ایفا نمایید.

همچنین سرپرست وزارت علوم در حکم انتصاب دکتر علی تیزرو به سمت ریاست مرکز آموزش عالی لامرد تاکید کرده است: امید است با توکل به خداوند سبحان ، ماموریت و وظایف ریاست مرکز آموزش عالی لامرد را برپایه قوانین، سیاست ها وبرنامه های مصوب به انجام رسانید، بایسته است با پیروی از آموزه های اسلامی ، مبانی علمی، راهبردهای دولت تدبیر و امید و جلب همکاری دانشگاهیان، صاحب نظران و مسئولین و استفاده از کمک های مردمی در توسعه آموزش عالی منطقه و تحقق سیاست های وزارت متبوع نقش موثر ایفا نمایید.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه