انجمن های اسلامی نقش مهمی در تبیین اسلام در خارج از کشور دارند

سرویس اندیشه جوان ایرانی؛ بخش حوزه و دانشگاه:

بهرنگ مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقش تشکل ها و انجمن های اسلامی در تبیین مواضع اسلام حقیقی و نقش آنها در معرفی بی واسطه اسلام به جوانان کشورهای دیگر گفت: تشکل ها و انجمن های اسلامی می توانند با برگزاری نشستهای گروهی مجازی و غیرمجازی، معرفی منابع مختلف انسانی و اسنادی مرتبط و ایجاد تعامل با افراد و گروههای مختلف اجتماعی، نقشی بسیار تعیین کننده و تاثیرگذار در تبیین مواضع اسلام حقیقی در خارج از کشور به خصوص برای جوانان آن کشور داشته باشند.

وی افزود: تشکل ها در واقع دلیلی برای گردهمایی افراد بواسطه هدفی مشترک هستند و وقتی در خارج از کشور بخواهند در تبیین اسلام واقعی نقش داشته باشند مواردی را می بایست مدنظر قرار بدهند که بعضی به انسجام تشکل بر می گردد و بعضی دیگر بر توجه به اسلامی بودن آن تشکل مربوط است.

عضو شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی شرق آسیا با بیان اینکه اگر انجمن های اسلامی خود اسلام حقیقی را نشناسند، نمی توانند مواضع آن را با رفتار و کلامشان بیان کنند، گفت: این شناخت حاصل نمی شود مگر با مطالعه عاقلانه و جستجوی علاقه مندانه در منابع صحیح.

وی اظهار داشت: جوانان هر کشور اکثرا با چشم رسانه های آن کشور به تحولات و تفکرات دیگر می نگرند که این بایستی در نظر گرفته شود و اینکه در هر کشوری جوانانش تابع آداب و سننی برای زندگی خود هستند که دانستن و احترام به آنها در برقراری تعامل با آنها تاثیرگذار است.

وی با اشاره به مسئله دانش اندوزی و اندیشه ورزی مورد تاکید مقام معظم رهبری گفت: اینکه حضور در خارج از کشور چه زمینه هایی را برای بهره بیشتر در راستای دانش اندوزی و اندیشه ورزی فراهم می آورد به چگونگی دانش اندوزی و اندیشه ورزی دانشجویان بستگی دارد، اندیشیدن تلاشی ذهنی است و زمانی آغاز می گردد که انسان با مسئله‌ای مواجه ‌و خواستار حل آن است و با پیدا کردن راه حل هایی برای حل مسئله ادامه می‌ یابد و با بکارگیریِ عملی بهترین راه حل و یافتن جواب نهایی به پایان می‌رسد.

عضو شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی شرق آسیا افزود: در خارج از کشور، یک دانشجو با جامعه ای جدید از لحاظ ساختارهای اجتماعی، زیرساختهای علمی و فناوری و بسیاری موضوعات دیگر در زمینه های متفاوت که هر کدام می تواند دستمایه ای باشد برای درست شدن مسئله در ذهن یک دانشجو مواجه می شود، این موضوع علاوه بر اینکه ورزیدگی اندیشه را به همراه دارد، او را در کسب و اندوختن دانش کوشاتر می کند، زیرا سبب ساز یافتن جواب نهایی برای اندیشه ای که در ذهن دارد می شود و در این راه همانطور که مقام معظم رهبری تاکید داشته اند، دانش‌اندوزی و اندیشه‌ ورزی را بایستی با پرهیزگاری و پاکدامنی آمیخت زیرا اینگونه دانش و اندیشه ای پیش برنده انسان و جامعه در مسیر کمال خواهد بود.

مرادی با اشاره به توصیه مقام معظم رهبری به دانشجویان برای تفکر در اسلام سیاسی گفت:یکی از تعاریف سیاست استفاده از هرگونه راهبرد، روش و مشی برای اداره یا بهتر کردن هر امری از امور، چه شخصی و چه اجتماعی است. در دنیای مملو از اطلاعات امروز که گوناگونی و ناهم‌گرایی عقاید و منافع را بیش از پیش به وجود آورده است، سیاستی که بر پایه آموزه های اسلام باشد بسیار راهگشا است و بر همین اساس مقام معظم رهبری با این توصیه تلاش کرده اند تا دانشجویان را به اندیشیدن در راهبردها و روشهای مختلفی که اسلام بیان کرده ترغیب کنند و بدین واسطه آنها را مجهز به درک بیشتری از اسلامی کنند تا بتوانند در مواقع لزوم با سیاست صحیح در برابر گوناگونی عقاید و منافع، توانایی ارائه راهکار مبتنی بر بینش مناسب را داشته باشند.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه