انتقال ارزش ها به نسل بعدبا علوم انسانی - همت بالای ایران در علوم انسانی

سرویس اندیشه جوان ایرانی؛ بخش حوزه و دانشگاه:

آرام سیمونیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه علوم انسانی در علم امروز گفت: معتقدم نقش علوم انسانی در سیستم علم در جهان رو به رشد است و مخصوصا در دورانی جهانی شدن کل دنیا وقتی ارزش های انسانی و سیستم ارزش های انسانی در حال تحول است مهم است که دنیا دارای علوم انسانی باشد و این علم رو در حقیقت به عنوان یک تحول مهم برای تحول و پیشرفت جامعه بکار ببریم.

وی افزود: علوم دیگر هم در کنار علوم انسانی مهم است ولی علوم انسانی برای پیشرفت های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بسیار مهم است و سرنوشت س��ز همه است. علوم انسانی باید بزرگی روحیه انسانیت را نشان بدهد و آن را در اختیار عموم مردم بگذارد؛ چراکه تمدن و فرهنگ بشریت دارای آینده است.

رئیس دانشگاه دولتی ایرون در پاسخ به سوالی در خصوص توجه کمتر به علوم انسانی نسبت به علوم دیگر گفت: در قرن بیستم اینگونه بود که توجه و اقبال دانشجویان به علوم دیگر مانند فیزیک و شیمی و رشته های صنعتی بیشتر بود، اما در قرن حاضر تحولاتی رخ داده و جذابیت علوم انسانی برای انسان ها در حال رشد است و به دلیل اینکه در زندگی روزمره و ساختن آینده بشر نقش دارد جذابیت این علوم هم بیشتر شده و برای اینکه بشود ارزش های سنتی و تمدنی را به نسل های بعدی انتقال داد علوم انسانی نقش مهمی ایفا می کند.

سیمونیان در خصوص شرایط علوم انسانی در ایران گفت: من معتقدم پتانسیل و نیروی خوبی در خصوص علوم انسانی در ایران بزرگ است و اگر به همکاری در خصوص علوم انسانی بین ایران و ارمنستان بپردازیم واقعا به آینده آن خوشبین هستم، دانشگاه دولتی ایروان از هر تلاشی برای اینکه همکاری و دوستی بین 2 کشور به ویژه بین دانشگاه ایروان و پژوهشگاه علوم انسانی ایرانی بیشتر توسعه پیدا کند، استقبال می کند.

وی با اشاره به نقاط قوت علوم انسانی در ایران گفت: برای تحول علوم انسانی به نظزم حمایت از طرف مردم و دولت هر کشوری بسیار مهم است و به نظرم این حمایت را در ایران دیده ام و آموزش عالی برای علوم انسانی همیشه باید تحت توجه دولت، کشور و دولت هر کشوری باشد تا بتواند متخصصین خوبی را تربیت کند و در خصوص ترویج علوم انسانی و گسترش آن مسئله ایثارگری مهم است و دانشجوی ایرانی که در حال تحصیل علوم انسانی است واقعا ایثارگر است و همت بزرگی دارد تا متخصص و پژوهشگر با سوادی شود.

رئیس دانشگاه دولتی ایرون اظهار داشت: علوم انسانی باید برای رشد هر کشوری در حوزه فرهنگی و تمدنی کمک کند و من این همت و کمک را در کشور ایران شاهد هستم و پژوهشگران در زمینه علوم انسانی همیشه باید بدانند که برای پیشرفت و قوی کردن کشورش همت داشته باشد و این همت را در دانشجو و دانشمندان ایرانی می بینم.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه