اقبال جامعه علمی به علوم انسانی باید دگرگون شود

سرویس اندیشه جوان ایرانی؛ بخش حوزه و دانشگاه:

به گزارش جوان ایرانی به نقل از مهر، وحید احمدی امروز در مراسم تودیع و معارفه رئیس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی گفت: علوم انسانی در ایران از جایگاه قدیمی برخوردار بوده، بنابراین ما در این حوزه دارای سبک، آثار، نگرش و بینش هستیم، اما باید با نونگری به این حوزه نقش آفرینی علوم انسانی در کشور را مورد توجه قرار دهیم.

وی با بیان اینکه علوم انسانی باید معضلات و مشکلات موجود کشور را رفع کند، گفت: اگر می خواهیم توسعه پایدار مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان داشته باشیم، باید به موضوع فرهنگ و علوم انسانی توجه کنیم.

معاون پژوهشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: اگرجامعه ای بخواهد رشد قطعی و جدی داشته باشد باید نیروی انسانی آن جامعه از سطح آگاهی بالایی برخوردار باشد، بنابراین باید پیوندهای علمی مبتنی بر اصول دینی و فرهنگی در کشور ایجاد شود.

احمدی با بیان اینکه وضعیت رشته های علوم انسانی در دانشگاه های کشور در حد مطلوب است، اضافه کرد: اما باید اقبال جامعه علمی به حوزه علوم انسانی دگرگون شود که در این راستا نیازمند نگرشی نو در حوزه های مدیریتی و اعضای هیات علمی دانشگاه ها هستیم.

وی تصریح کرد: علاوه بر اینکه علوم انسانی نگرش های نو و بنیادی را در کشور ایجاد می کند، باید آمیختگی با رفع نیازهای کشور را نیز مورد توجه داشته باشد که پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی می تواند این نقش را در جامعه ایفا کند.

معاون پژوهشی وزارت علوم اضافه کرد: در حال حاضر پژوهش در کشور با چالش‌های زیادی مواجه است و برخی افراد پژوهش را امری لوکس می دانند که این نگاه در حوزه پژوهش های علوم انسانی بسیار بیشتر است.

احمدی گفت: برای رفع مشکلات موجود در دانشگاه ها و جامعه باید علوم انسانی تقویت شود و کار پژوهشی میدانی و تئوری صورت گیرد که پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی به خوبی می تواند این نقش را در جامعه ایفا کند.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه