افت تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی علت اصلی مراجعه به مراکز مشاوره

سرویس اندیشه جوان ایرانی؛ بخش حوزه و دانشگاه:

افت تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی علت اصلی مراجعه به مراکز مشاوره - تصویر 1

معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت گفت: بیشترین علت میزان مراجعه به مراکز مشاوره دانشگاه های علوم پزشکی افت تحصیلی و مشکلات روان است.

دکتر محمدرضا داودآبادی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر ما تقریبا در بیشتر خوابگاه های علوم پزشکی دارای دفتر مشاوره هستیم و در عین حال یک شبکه داخلی از مشاوران هم تعریف شده است که همه دانشگاه های علوم پزشکی به آن شبکه مشاوران متصل هستند و در تمامی مراکز می توانند از خدمات این شبکه استفاده کنند.

وی با اشاره به فعالیت های مرکز مشاوره وزارت بهداشت برای ارائه خدمات به دانشجویان گفت: فعالیت های این مرکز در میان مراکز مشاوره نمونه است و از نظر کیفیت به گونه ای است که دو مرکز مشاوره وزارت علوم و دانشگاه آزاد خواستار الگوسازی از این مرکز شده اند.

فراهانی خاطرنشان کرد: پایش و اجرای تست های روانشناسی، پایش سلامت روان در دوران تحصیل، بررسی افت تحصیلی دانشجویان، پایش بیماری های مرتبط با سلامت روان و آسیب های اجتماعی از جمله این فعالیت ها است.

معاون وزیر بهداشت درباره سوءمصرف مواد در میان دانشجویان گفت: آمار این موضوع قابل بیان نیست اما بر اساس آمارهای مراجع قانونی از میزان شیوع سوء مصرف مواد دانشحویان، شیوع این موضوع در میان دانشگاه های علوم پزشکی در کمترین میزان است اما برای ما در وزارت بهداشت حتی یک نفر هم مورد قبول نیست چرا که این افراد قرار است در آینده سلامت مردم را در دست داشته باشند.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه