اعلام رشته محل‌های تحصیلی جدید دانشگاه پیام نور و پردیس های دانشگاهی

سرویس اندیشه جوان ایرانی؛ بخش حوزه و دانشگاه:

به گزارش جوان ایرانی به نقل از مهر، بر اساس مصوبه 875 شورای گسترش آموزش عالی 23 رشته محل جدید در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه پیام نور و 19 رشته محل مقطع دکتری و 22 رشته محل مقطع کارشناسی ارشد در پردیس های دانشگاهی ایجاد می شوند.

رشته های کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، روانشناسی تربیتی، شیمی گرایش شیمی فیزیک، تاریخ ایران دوره اسلامی، شیمی گرایش شیمی معدنی،حقوق جزا و جرم شناسی، روانشناسی عمومی، علوم تربیتی ـ برنامه ریزی درسی، کارآفرینی ـ آموزش عالی، مدیریت دولتی ـ مدیریت منابع انسانی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، آموزش زبان انگلیسی، حسابداری، روانشناسی اسلامی ـ روانشناسی مثبت گرا، ریاضی محض ـ آنالیز، مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، زبان و ادبیات فارسی، علوم تربیتی ـ برنامه ریزی آموزشی، زبان و ادبیات انگلیسی در واحدهای پیام نور مرکز سنندج، خوانسار، رامسر، دامغان، گرگان، نطنز، سمیرم، تهران غرب، کرمان، اصفهان، خرم‌آباد، نجف‌آباد، مشهد، بروجرد، ابهر، علی آباد کتول، محمودآباد، کرمانشاه، قوچان، ساوه راه اندازی می شود.

همچنین رشته های جدید در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری نیز در پردیس های دانشگاهی صنعتی بابل، شهید بهشتی، هنر تهران، ولیعصر رفسنجان، شاهد، اصفهان راه اندازی شده اند.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه