اس ام اس جدید و جالب

اس ام اس جدید و جالب

اس ام اس داغ داغ رسید!!

تحمل تنهایی از گدایی دوست داشتن آسانتر است

تحمل اندوه از گدایی همه ی شادی ها آسانتر است.
اس ام اس جدید و جالب - تصویر 2

من از لمس یک برگ به حقیقت جنگل پی بردم و

از یک حس دوست داشتن به عظمت خدا رسیدم
اس ام اس جدید و جالب - تصویر 3

هرچه زدم بی تو دلم وا نشد

جز تو کسی باب دل ما نشد

هرچه گنجشک شدم و به آسمون‌ها رفت

هم نفسی مثل تو پیدا نشد

اس ام اس جدید و جالب - تصویر 4

آدمها خیلی زود همراهان صمیمی را فراموش میکنن

همین که باران بند آمد خیلی‌ها چترهایشان را جا می‌گذارند…!

اس ام اس جدید و جالب - تصویر 5

توی شطرنج نگاهت مهره‌ی دلم چه ماته

هرجای دنیا که باشی همیشه دلم باهاته

اس ام اس جدید و جالب - تصویر 6

یه عصا هزار بار میخوره زمین تا صاحبش زمین نخوره، عصاتم رفیق!!

اس ام اس جدید و جالب - تصویر 7
آنکه می‌خواهد روزی پریدن آموزد، نخست می‌باید ایستادن،

راه رفتن، دویدن و بالارفتن آموزد، پرواز را با پرواز آغاز نمی‌کنند!

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه