استیضاح کنندگان با وزیر علوم به تفاهم نرسیدند - استیضاح باید روز یکشنبه اعلام وصول شود

سرویس اندیشه جوان ایرانی؛ بخش حوزه و دانشگاه:

استیضاح کنندگان با وزیر علوم به تفاهم نرسیدند - استیضاح باید روز یکشنبه اعلام وصول شود - تصویر 1

جواد کریمی قدوسی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر گفت: اظهار نظرهای استیضاح کنندگان پس از جلسه با وزیر علوم نمایانگر این واقعیت است که منتقدان وزارت علوم با فرجی دانا به تفاهم نرسیده اند.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در مورد فضای دانشگاه ها استیضاح کنندگان را مصمم تر کرد چون دغدغه های زیادی برای رهبری انقلاب در دانشگاه ها ایجاد شده است که ناشی از عملکرد روسای فعلی این وزارتخانه است.

عضو جبهه پایداری ادامه داد: دغدغه های رهبری انقلاب در عرصه های اجرایی دانشگاه ها بروز و ظهور یافته است و حتی 10 درصد هم احتمال نمی دهیم تفکر فعلی که در دانشگاه ها روی کار آمده است بتواند خود را با اصول انقلاب هماهنگ کند.

وی با اشاره به اظهارات رئیس جمهور در روز رای اعتماد به فرجی دانا گفت: روحانی در مجلس اعلام کرد تمامی کارهایی که میلی منفرد و توفیقی در دانشگاه ها انجام داده اند تحت نظر من بوده است بنابراین ماجرای دانشگاه ها فقط به فرجی دانا مربوط نمی شود.

وی با اشاره به نفوذ نرم جریان فتنه در دانشگاه ها گفت: استیضاح وزیر علوم باید در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شود و هفته آینده هم این استیضاح در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد.

به گزارش مهر بر اساس ایین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی پس از ارائه در خواست استیضاح هیأت رئیسه موظف است در اولین جلسه علنی موضوع استیضاح را اعلام‌ وصول و حداکثر تا مدت ده روز در دستور جلسه علنی قرار دهد.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه