ارزیابی تمام مصوبات 26 سال گذشته شورای‌عالی انقلاب فرهنگی - بازآرایی تحول در علوم انسانی و آموزش عا

سرویس اندیشه جوان ایرانی؛ بخش حوزه و دانشگاه:

ارزیابی تمام مصوبات 26 سال گذشته شورای‌عالی انقلاب فرهنگی - بازآرایی تحول در علوم انسانی و آموزش عا - تصویر 1

بابک نگاهداری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری در آستانه‌ آغاز دوره‌ جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفت: در حکم جدید اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نخستین بند، اولویت‌های کاری شورا تاکید شده، شورا در کنار تلاش هایی که برای تهیه و تنظیم اولویت های ابلاغی سال های گذشته داشته، تمرکز بیشتری در زمینه اجرای سریع و کامل تصمیمات و مصوبات و پیگیری آنها را انجام دهد.

وی ادامه داد: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در دو سه سال گذشته با راه اندازی معاونت نظارت و راهبری مصوبات شورایعالی، یک ارزیابی در خصوص کلیه مصوبات شورا در 26 سال گذشته انجام داده است .

معاون شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: در این ارزیابی یک دسته بندی براساس مکانیزیم راهبری و نظارت ارزیابی مصوبات و همچنین نوع و ماهیت مصوبات انجام گرفته و تمام مصوبات دسته بندی شده و میزان اجرایی شدن کلیه مصوبات ارزیابی شده است.

وی تاکید کرد: این کار سال گذشته صورت گرفت و گزارش کاملی از مجموع مصوباتی که نیاز به راهبری داشته و آخرین وضعیت اجرای آنها تنظیم و آماده شده است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: در کنار مصوبات 26 سال گذشته، تمام تصمیم و تذکرات اعضای شورا طی 8 سال گذشته که در جلسات شورا مطرح شده پی گیری شده و در مجموع جداگانه به عنوان مجموعه پی گیری ها و نظارت و راهبری درخصوص تصمیم‌ها و تذکرات اعضای شوار است در مجموع جداگانه ای گردآوری شده است.

نگاهداری افزود: در مورد هر یک از مصوبات هم پیشنهادهایی برای راهبری بهتر مصوبه و اجرایی شدن کامل مصوبه تهیه و ارایه شده است.

معاون راهبردی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: در مرحله بعد دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی می تواند براساس این کار گسترده و کارشناسی که انجام شده است برروی پیشنهاد ها برای رفع موانع و بهینه سازی وضعیت اجرایی شدن موصبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تمرکز کند.

وی تاکید کرد: به اعتقاد من فعالیت هایی که صورت گرفته زیربنایی خوبی است تا دبیرخانه شورا، به دستور مقام معظم رهبری لبیک گوید و در راستای اجرایی شدن سریع تر و کامل مصوبات شورا حرکات لازم را طراحی کند.

نگاهداری افزود: در مورد، بند پنج رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص نقشه جامع علمی کشور، ستاد راهبری نقشه جامع علمی بیش از 40 جلسه را داشته، در این جلسات سعی می شود هم اسناد و سیاست های بخشی متناظر با نقشه جامع علمی کشور تهیه شود و هم هماهنگی‌های کلان مدیریتی بین نهادهای مختلف که در تحقق اولویت های نقشه جامع علمی کشور سهمی دارند انجام شود.

وی یادآورشد: در این 40 جلسه سعی شده، تاثیرگذاری ها و اقدامات لازم صورت گرفته و بحث تحقق نقشه جامع علمی کشور به عنوان سند بالادستی علم و فناوری با شتاب بیشتری پیگیری و دنبال شود.

نگاهداری افزود: یک دغدغه ای که در جامع دانشگاهی کشور مطرح است و به نوعی در دستور مقام معظم رهبری نیز انعکاس یافته است این مساله است که به علت تحریم و محدودیت های اقتصادی و کمی هم به علت کاهش اعتبار پول ملی ممکن است در تامین اعتبارات تحقیقاتی و تجهیزاتی آزمایشگاهی برای حوزه علم و فناوری وقفه ایجاد شود و جریان جهشی علم و فناوری کشور به سمت رکود علمی حرکت کند که مقام معظم رهبری تاکید کردند هیچ بهانه ای در این زمینه قابل پذیرش نیست، به هرشکلی کشور باید شتاب علمی خود را حفظ کند و رتبه و جایگاه خود را در منطقه حفظ کند.

معاون شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: اگر دچار رکود شویم رقبا در این صحنه از ما پیشی خواهند گرفت و اهداف چشم انداز 20 ساله نظام محقق نمی شود .

وی در خصوص بند ششم رهنمودهای مقام معظم رهبری که در خصوص تحول و نوسازی نظام علمی و آموزشی کشور به ویژه تحول در علوم انسانی نیز گفت: این مسائل در سال های گذشته در دبیرخانه شورا در سطح کلان در حوزه تحول و نوسازی نظام آموزشی پیگیری شده است و به طور مستقیم با راه اندازی شورای تحول علوم انسانی اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است.

نگاهداری افزود: ولی ما هنوز شاهد رسیدن به نتایج قابل قبول و مطلوب در این حوزه نبودیم و مقام معظم رهبری تاکید کردند با جدیت بحث تحول علوم انسانی و نظام آموزشی دنبال شود که دبیرخانه شورا باید با بازآرایی صحنه کار خود در عرصه تحول نظام آموزش عالی و تحول علوم انسانی آغاز کند و رشد و سرعت حرکت خود را با جهت گیری درست پیش برد تا دراین دوره موفقیت چشمگری دراین عرصه بدست آوریم .

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه