ادامه مهلت حذف اضطراری در دانشگاه پیام نور تا 29 اردیبهشت

ادامه مهلت حذف اضطراری در دانشگاه پیام نور تا 29 اردیبهشت - تصویر 1

به گزارش جوان ایرانی به نقل از مهر، مهلت حذف اضطراری در سامانه گلستان انجام می گیرد و دانشجویان تا تاریخ 29 اردیبهشت ماه می توانند نسبت به تعیین محل آزمون خود در سامانه گلستان اقدام کنند.

دانشجویان بدهکار پس از 72 ساعت از زمان پرداخت شهریه، قادر به انتخاب محل آزمون خود هستند.

در مراکز تهران جنوب، تهران شمال، تهران غرب و تهران شرق، دانشجوی هر رشته صرفاً مجاز به انتخاب رشته های همنام خود در هر یک از این مراکز است.

دانشجویان برون مرزی مجاز به انتخاب مرکز آزمون نیستند.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه