ابقاء کاردانی‌های علوم پزشکی - توقف کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی 

سرویس اندیشه جوان ایرانی؛ بخش حوزه و دانشگاه:

ابقاء کاردانی‌های علوم پزشکی - توقف کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی - تصویر 1

به گزارش جوان ایرانی به نقل از مهر، دویست و سی و ششمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی تشکیل شد که در این جلسه موضوع ابقاء کاردانی رشته های علوم پزشکی مطرح و مورد تایید قرار گرفت.

در این جلسه و راه اندازی رشته مدیریت خدمات بهداشتی ، درمانی مقطع کارشناسی پیوسته متوقف شد.

همچنین در این جلسه راه اندازی رشته / مقاطع در برخی دانشگاه های علوم پزشکی مورد موافقت اعضاء قرار گرفت.

راه اندازی رشته دکتری عمومی داروسازی در دانشگاه های علوم پزشکی لرستان و بقیه الله "عج" و دانشگاه های آزاد اسلامی دامغان و آیت الله آملی به تصویب شورا رسید .

به گزارش مهر، پیش از این کاردانی رشته های علوم پزشکی از سال 87 به تدریج به صورت پذیرش بومی بدون کنکور در آمد و از دفترچه کنکور سراسری حذف شد و تنها در رشته فوریت های پزشکی کاردانی جذب می شد که با این تصمیم سایر کاردانی ها به مجموعه رشته های دانشگاه های علوم پزشکی بازگشتند.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه