آیین نامه مناطق آموزشی 10 گانه تصویب شد - ارائه گزارش نیازها به وزارت علوم

سرویس اندیشه جوان ایرانی؛ بخش حوزه و دانشگاه:

عبدالرحیم نوه ابراهیم در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره، گفت: دفتر برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، جلسه ای با مسئولان مناطق آموزشی برگزار کرد، آیین نامه تشکیل مناطق آموزشی و شرح وظایف آنان که مبتنی بر بررسی و ارائه نقطه نظرات مشاوره ای در خصوص نیازهای آموزشی مناطق ده گانه است، مورد بحث واقع شد.

وی با بیان اینکه در نهایت آیین نامه مناطق آموزشی نیز به تصویب رسید، ادامه داد: بر اساس آیین نامه جدید، مناطق آموزشی ماهانه یک جلسه برگزار می کنند، سپس مجموعه نقطه نظرات جمع آوری می شود تا هر شش ماه یک بار با وزارتخانه در میان بگذارند.

نوه ابراهیم خاطرنشان کرد: با تصویب این آیین نامه، ظرفیت ��ررسی و مطاله نیازهای استانی و منطقه ای ده برابر می شود؛ در گذشته اگر قرار بود هر ماه دو بار این جلسات با معاونان آموزشی دانشگاهها برگزار شود با ایجاد مناطق آموزشی این جلسات ماهانه در منطقه برگزار خواهد شد، نیازها شناسایی و سپس اولویت بندی می شود و در اختیار وزارت علوم قرار می گیرد.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه