آغاز انتصاب - نیلی - در دانشگاه تهران

سرویس اندیشه جوان ایرانی؛ بخش حوزه و دانشگاه:

آغاز انتصاب - نیلی - در دانشگاه تهران - تصویر 1

به گزارش جوان ایرانی به نقل از مهر، دکتر نیلی احمد آبادی با صدور حکمی، دکتر محمدباقر قهرمانی را به عنوان معاون بین الملل دانشگاه معرفی و از زحمات دکتر محمدعلی موسوی در زمان تصدی معاون بین الملل دانشگاه قدردانی کرد.

وی همچنین با صدور حکمی، دکتر احمدرضا خضری را به عنوان مشاور و مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران منصوب کرد.

سرپرست دانشگاه تهران با صدور حکم دیگری دکتر محمدرضا حاتمی را به عنوان مدیرکل منابع انسانی و امور رفاهی منصوب کرد.

نظرات بییندگان :

بهت��ین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه