آخرین وضعیت منشور دانشجویی - منشور تحت تاثیر تغییرات وزارت علوم نیست

سرویس اندیشه جوان ایرانی؛ بخش حوزه و دانشگاه:

آخرین وضعیت منشور دانشجویی - منشور تحت تاثیر تغییرات وزارت علوم نیست - تصویر 1

ضیاء هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مهمترین اهداف وزارت علوم از تدوین منشور حقوق دانشجویی، به مهمترین تصمیمات اتخاذ شده در این باره اشاره کرد.

پیش از این اعلام کرده بودید منشور حقوق دانشجویی تا بازگشایی دانشگاهها به دست دانشجویان می رسد، در این باره آخرین وضعیت را برای جمعیت دانشجویی کشور که قرار است این منشور را دریافت کنند، شرح دهید.

طبق پیش بینی که داشتیم نسخه نهایی منشور دانشجویی تدوین و برای نشر آماده شده اما برای دقت بیشتر، این منشور به اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم ارسال شده که از حیث حقوقی بررسیهای روی این متن صورت گیرد، به زودی نظرات همکارانمان را در این اداره کل در

آقای دکتر! لطفاً به مهمترین مواردی که در این منشور گنجانده شده، اشاره کنید.

به عنوان مثال، با این منشور دانشجو می تواند از دانشگاه خود بخواهد برنامه های مناسب آموزشی برایش در نظر گیرد و از امکانات آموزشی و کمک آموزشی مناسب برخوردار باشد، بنابراین دانشجو می داند چه توقعاتی از استاد، گروه آموزشی و ��تی مدیریت دانشگاه باید داشته باشد. در واقع به نوعی تعهدات و پایبندی دانشجویان را می توان با این منشور درونی و فرایندهای نظارتی را با مشارکت آنان نهادینه کرد.

این منشور در حوزه های صنفی، آموزشی، پژوهشی، سیاسی و اجتماعی و سایر حوزه ها گسترده و مشخص شده یک دانشجو در هر کدام از این حوزه ها چه حقوقی دارد که البته این حقوق با تکالیفی همراه است. نکته مهم اینجاست که وزارت علوم به دنبال آگاهی بخشی به دانشجویان است تا مهمترین حقوقشان را هنگام تحصیل شناخته و بتوانند استیفای حق کنند. علاوه بر این، ما بنا نداریم قانون جدیدی ارائه دهیم؛ بنابراین منشور حقوق دانشجویی متکفل تدوین قانون جدیدی نیست و صرفاً قوانین موجود از جمله قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیین نامه های مصوب وزارت علوم دستگاههای مرتبط که از جایگاه قانونی برخورداند در این منشور گنجانده شده است.

به همین منظور یک جزوه رسا و شیوا را تهیه کرده ایم و هدف هم این است که دانشجویان ضمن آشنایی با حقوقی که دارند، دو بهره هم از آن ببرند. نخست اینکه آشنایی با این حقوق موجب تقویت اعتماد به نفس آنان و افزایش خودباوری شده، در نهایت رضایتمندی از زندگی و فعالیتهای دانشجویی افزایش یابد، دوم اینکه اگر دانشجویان بدانند از چه حقوقی بهره مند هستند در تعامل با مسئولان بخشهای مختلف دانشگاهها بهتر می توانند عمل کنند و مطالباتی داشته باشند که از نظر قانونی حمایت شوند.

آخرین وضعیت منشور دانشجویی - منشور تحت تاثیر تغییرات وزارت علوم نیست - تصویر 2

این منشور قرار است میان 4 میلیون جمعیت دانشجویی توزیع می شود یا صرفاً در اختیار دانشجویان دانشگاههای دولتی قرار می گیرد؟

وزارت علوم هیچ تمایزی میان دانشجویان برای توزیع این منشور قائل نیست و تمام دانشجویان کشور مشمول دریافت جزوه مذکور می شوند، اما برخی از این قوانین خاص دانشجویان دانشگاههایی از جمله علمی کاربردی یا دانشجویان تحصیلات تکمیلی است که قوانین مرتبط با آن روشن است.

این منشور در تمام دانشگاههای کشور توزیع می شود.

منشور چه زمانی نهایی می شود و به دست دانشجویان می رسد؟

امیدوارم در بازه زمانی کوتاهی به دست دانشجویان برسد.

آیا ممکن است نهایی شدن این منشور تحت تاثیر تغییرات وزارت علوم یعنی انتخاب وزیر جدید قرار گیرد؟

ما کارمان را انجام می دهیم و منتظر اتفاق خاصی در سازمان وزارت علوم نیستیم، هرچند برخی بی ثباتیها موجب کند شدن برخی فعالیتهای حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی شد اما با حضور سرپرست وزارت علوم هم کارها پیش می رود.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه