آخرین وضعیت سیاست‌های افزایش اختیار هیات امنای دانشگاه‌ها

سرویس اندیشه جوان ایرانی؛ بخش حوزه و دانشگاه:

دکترمنصور کبگانیان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره افزایش اختیارت و استقلال دانشگاه‌ها افزود: افزایش اختیارات و مسئولیت‌های دانشگاه‌ از طریق هیات امنای این دانشگاه‌ها مورد اعتقاد ما است.

وی افزود: ستاد نقشه جامع علمی کشور سیاست های این موضوع را تصویب کرده و درحال حاضر با دو وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در حال تعامل هستیم.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: با توجه به این مساله که توانایی‌های خوبی در دانشگاه‌ها وجود دارد، باید کاری شود، این دانشگاه‌ها در حوزها و بخش‌هایی مانند بخش اداری، برنامه ریزی برای خود و مالی بتوانند از استقلال بیشتری برخوردار باشند.

وی یادآور شد: چون افزایش اختیارات و مسئولیت‌های دانشگاه‌ از طریق هیات امنا مصوب شده است، مطمئنم این تعامل با دو وزارتخانه نتیجه خوبی خواهد داشت.

کبگانیان افزود: باید اعتقاد به این موضوع تقویت شود. این موضوع در دستور کار ستاد نقشه جامع علمی کشور قرار دارد و امیدواریم با همکاری وزارت علوم گزارش های خوبی دراین زمینه داشته باشیم .

به گزارش مهر، یکی از بندهای نقشه جامع علمی کشور به افزایش اختیارات و استقلال دانشگاه ها اختصاص داده و سیاست های اجرایی آن توسط ستاد نقشه جامع علمی کشور تدوین شده. این سیاست های اجرایی باید توسط دو وزارتخانه (علوم و بهداشت ) و دانشگاه آزاد اجرایی شود، تا راه برای افزایش اختیارات و استقلال دانشگاه ها هموار شود

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه